Tilinpäätöstiedote

Virian liikevaihto ja kannattavuus kehittyivät odotuksia paremmin.

  • Viria-konsernin liikevaihto tilikaudella 2017 oli 87,9 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 4,3 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos oli 2,8 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden vuoksi.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-12/2017 1-12/2016
Liikevaihto, t€ 87 910 108 958
Liikevaihdon muutos, % -19,3 -16,7
Käyttökate 6 800 72 172
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 4 329 65 078
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 4,9 60,0
Liikevoitto, t€ 997 62 416
Tilikauden tulos, t€ 2 789 60 185
Tase, t€ 124 645 150 238
Omavaraisuusaste, % 61,6 70,6
Tulos/osake, euroa * 0,61 9,7
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 22 19
Henkilöstön lkm keskimäärin 384 601

 
*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
 
Virian hallitus esittää keväällä kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,45 euroa/osake eli yhteensä noin 7 235 355 euroa.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian vuotta 2017 leimasivat merkittävät yrityskaupat, joilla saavutettiin konsernin strategian mukainen liiketoimintakokonaisuus. Sen kantavana ajatuksena on ”yksi turvallisuus”, eli  Viria uudistaa yritysturvallisuutta tuottamalla kokonaisratkaisuja, joilla asiakkaan tieto ja omaisuus suojataan sekä fyysisen että digitaalisen turvallisuuden keinoin. Tämän lisäksi Viria auttaa asiakkaitaan hyödyntämään eri järjestelmistä ja lähteistä saatavaa tietoa jalostamalla ja analysoimalla sitä.
Digitaalisen turvallisuuden saralle Viria laajentui ostamalla tietoturva- ja tietoverkkopalveluita sekä kiinteistöturvan ratkaisuja tuottavan Nordic LAN&WAN Communication Oy:n, joka nyt toimii nimellä Viria LAN&WAN Oy. Tiedonhallinnan ja analytiikan osaamista konserniin toi BI-yhtiö Aureolis Oy, josta Viria hankki keväällä 41 %:n omistusosuuden.
Alkusyksyllä ryhdyimme rakentamaan synergiahyötyjä konserniyhtiöiden välillä sekä asiakasnäkökulmasta että toiminnallisesti. Valmiudet synergioiden luomiselle ovat osoittautuneet hyviksi, ja ensimmäisiä tuloksia odotamme tänä vuonna. Viria LAN&WAN ja Viria Securi tullaan yhdistämään myös juridisesti yhdeksi yhtiöksi, sulautumisen arvioitu aikataulu on 30.4.2018.
Konsernin liikevaihto kasvoi jopa ennakkoarvioita korkeammaksi. Kaikki liiketoiminnat kasvattivat liikevaihtoaan edelliseen vuoteen verrattuna sekä paransivat kannattavuuttaan. Erityisesti loppuvuotta kohti tuloskehitys oli positiivista, ja viimeinen vuosineljännes oli kaikissa yhtiöissä voitollinen. Osa yhtiöistä kasvoi tilikauden aikana myös yritysostoilla.
Viria toimii kasvavilla toimialoilla ja suhdannetilanteen piristyminen edesauttaa liiketoimintojen kasvua. Tärkeä tekijä on myös hyvä palvelukyky ja ketterä toimintatapa, joista Virian yhtiöt ovat saaneet asiakkailtaan kiitosta. Viria LAN&WAN ja AB Sappa jatkavat vahvaa kasvuaan tehden erinomaista tulosta. Sekä Viria Securi että Viria LAN&WAN kasvattivat merkittävästi palveluliiketoimintaansa strategiansa mukaisesti ja onnistuivat hyvin uusasiakashankinnassaan. Viria Securin kasvusta valtaosa tuli yhtiön valtakunnallisilta asiakkailta.

Yhtiön osakkeet

Yhtiökokouksen keväällä antaman valtuutuksen nojalla Viria toteutti lokakuussa maksuttoman osakeannin, jossa jokaista vanhaa osaketta kohti osakkeenomistaja sai 99 uutta osaketta. Osakkeiden lukumäärän lisääminen toteutettiin 27.10.2017, ja tämän jälkeen osakkeiden yhteismäärä on 5 383 600 kpl.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

AB Sappan tytäryhtiö Hasteman Förvaltnings AB on sulautunut emoyhtiöönsä 4.1.2018.
Viria Oyj on myynyt kolmanneksen omistamistaan DNA:n osakkeista. Myyntihinta oli noin 16 miljoonaa euroa, josta Virialle tuloutui myyntivoittoa 12,3 miljoonaa euroa tilikaudelle 2018.
Vemetra Holding Oy on myynyt LähiTapiolalle ja Tesille yhteensä 575 000 Viria Oyj:n osaketta. Kaupan myötä LähiTapiolasta tuli Virian suurin ulkopuolinen omistaja 300 000 osakkeella ja Tesistä toiseksi suurin 275 000 osakkeella.

Näkymät vuodelle 2018

Virian edustamilla toimialueilla markkinan odotetaan vuonna 2018 kasvavan. Virian liiketoiminnat tavoittelevat tätä nopeampaa kasvua, jota pyritään kiihdyttämään strategian mukaisilla yritysostoilla kotimaassa tai lähialueilla. Kannattavuutta parannetaan prosesseja tehostamalla, toimintoja yhdistämällä sekä ottamalla käyttöön tehokkaampia it-järjestelmiä. Muutosten läpivienti ja uusien it-järjestelmien käyttöönotto aiheuttavat myös jonkin verran lisääntyneitä kustannuksia sekä investointeja.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, verkkoratkaisuiden, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Securi Oy, Viria LAN&WAN Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…