Osavuosikatsaus 1-3/2018: Viria kasvaa kannattavasti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 24,6 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,5 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli 7,8 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen lukuisien yritysjärjestelyiden vuoksi.
  • Näkymät loppuvuodelle ovat positiiviset.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-3/2018 1-3/2017 1-12/2017
Liikevaihto, t€ 24 640 18 711 87 910
Liikevaihdon muutos, % 31,7 -44,3 -19,3
Käyttökate, t€ 1 050 1 137 6 800
Käyttökate, % 4,3 6,1 7,7
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 448 573 4 329
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 1,8 3,1 4,9
Liikevoitto, t€ -770 -52 997
Liikevoitto, % -3,1 -0,3 1,1
Tilikauden tulos, t€ 7 768 112 2 789
Tase, t€ 158 037 118 452 124 645
Omavaraisuusaste, % 64,1 65,9 61,6
Tulos/osake, euroa * 1,46 0,02 0,61
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa * 20 24 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 433 429 384

*Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Virian vuosi 2018 on alkanut viime vuoden kehitystä mukaillen eli voimakkaan kasvun merkeissä. Viria laajentui maaliskuussa ohjelmistoalalle ostamalla digipalveluyhtiö Bitfactorin koko osakekannan. Kauppa vahvistaa myös Virian tiedon jalostamisen liiketoiminta-aluetta, sillä Bitfactor tuottaa ohjelmistokehityksen ja digitaalisten palveluiden lisäksi myös analytiikkapalveluita. Bitfactorin liikevaihto oli viime vuonna 14 miljoonaa euroa. Ensimmäisen vuosineljänneksen luvuissa Bitfactor on mukana maaliskuun osalta.
Alkuvuoden tulokseen voi olla kokonaisuutena tyytyväinen. Kaikkien liiketoiminta-alueiden liikevaihto ja käyttökate ovat kehittyneet viime vuoteen nähden positiivisesti. Myönteisen vireen odotetaan jatkuvan, sillä konserniyhtiöiden palveluiden kysyntä on hyvällä tasolla. Konsernin liikevoittoa rasittavat yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot. Verrattaessa kannattavuutta viime vuoden vastaavaan ajankohtaan on syytä huomioida tammikuussa 2017 tapahtunut Fenix Solutions Oy:n osakekannan myynti, josta myyntivoitto oli 188 000 euroa. Katsauskauden nettotulosta vahvistavat rahoitustuotot, lähinnä DNA:n osakkeista tuloutunut 12,3 miljoonan euron myyntivoitto.
Virian ”Yksi turvallisuus” -teema on otettu asiakaskunnassa hyvin vastaan. Yritykset ja julkinen sektori ovat tiedostaneet, että tieto ja omaisuus täytyy suojata sekä tietoturvan että turvatekniikan keinoin. Me Virialla tuotamme ratkaisuja, joilla eri suojauskeinot muodostavat kokonaisuuden ja niitä voidaan hallinnoida yhteisesti. Tässä kehitystyössä tärkeä rooli on myös Bitfactorilla, joka tuo siihen ohjelmistokehitys- ja palvelumuotoiluosaamistaan.
Teemme jo runsaasti yhteistyötä konserniyhtiöiden välillä, ja kesäkuun alussa tytäryhtiömme Viria Securi Oy ja Viria LAN&WAN Oy sulautuvat yhteen Viria Security Oy:ksi.
LähiTapiola ja Suomen Teollisuussijoitus Oy eli Tesi investoivat merkittävästi Viriaan tammikuussa, kun Virian kokonaan omistama tytäryhtiö Vemetra Holding Oy myi niille yhteensä 575 000 Viria Oyj:n osaketta. LähiTapiola on nyt Virian suurin omistaja 300 000 osakkeella ja Tesi toiseksi suurin 275 000 osakkeella. Vemetra Holding on lisäksi myynyt Viria Oyj:n osakkeita yhtiön lähipiiriin kuuluville ja yhtiön osakkeita käytettiin vastikkeena myös Bitfactor-kaupassa. Kaikissa kaupoissa osakekohtainen hinta on ollut 20 euroa.
Osakkeiden myynnillä Viriaan saatiin kaksi uutta vahvaa omistajaa, jotka haluavat kehittää yhtiötä sen strategian mukaisesti. Kaupasta saaduilla varoilla on mahdollista myös kasvattaa liiketoimintaa yritysostoilla kotimaassa tai ulkomailla.

Näkymät loppuvuodelle

Viria toimii kasvavilla markkinoilla ja noususuhdanne tukee myönteistä kehitystä. Viime ja tänä vuonna tehtyjen yritysostojen sekä orgaanisen kasvun ansiosta konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan merkittävästi viime vuoteen verrattuna ja kannattavuuden paranevan.
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on digitaalisen ja fyysisen turvallisuuden, digitaalisten palveluiden, tiedonhallinnan ja tv-palveluiden vahva asiantuntija. Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Securi Oy, Viria LAN&WAN Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja AB Sappa. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja monet niistä ovat markkinoillaan suurimpien toimijoiden joukossa.  Virian liikevaihto vuonna 2017 oli 88 miljoonaa euroa ja henkilöstöä sillä on noin 530.  www.viria.fi

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…