Tilinpäätöstiedote: Virian liikevaihto kasvoi viidenneksellä

  • Viria-konsernin liikevaihto tilikaudella 2018 oli 104,9 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 18,7 miljoonaa euroa
  • Tilikauden tulos oli 32,1 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime vuonna toteutettujen yritysjärjestelyiden vuoksi.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-12/2018 1-12/2017
Liikevaihto, t€ 104 924 87 910
Liikevaihdon muutos, % 19,4 -19,3
Käyttökate 21 218 6 800
Oikaistu käyttökate, t€1 6 309 5 275
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 18 736 4 329
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 17,8 4,9
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 3 827 3 254
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 3,6 3,7
Liikevoitto, t€ 13 060 997
Oikaistu liikevoitto, t€1 -1 849 -78
Tilikauden tulos, t€ 32 072 2 789
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 18 102 1 714
Tase, t€ 160 993 124 645
Omavaraisuusaste, % 72,1 61,6
Tulos/osake, euroa 2 6,02 0,52
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 22 18
Henkilöstön lkm keskimäärin 516 384

 
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
Virian hallitus esittää keväällä kokoontuvalle yhtiökokoukselle, että osakkeenomistajille jaetaan osinkoa 1,83 euroa/osake eli yhteensä noin 9,7 miljoonaa euroa.

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Vuonna 2018 Viria jatkoi strategiansa mukaista kehittymistä kokonaisturvallisuuden ja digitalisaation edelläkävijäksi. Kahden vuoden aikana tapahtunut konsernin muodonmuutos on ollut valtava, ja tyytyväisenä voi todeta sen kantaneen hedelmää. Tehdyt valinnat ovat tuottaneet tulosta.
Konsernin liikevaihto kasvoi tilikauden aikana lähes viidenneksellä 104,9 miljoonaan euroon. Osa kasvusta on peräisin yritysostoista, mutta Virian ydinliiketoiminnat ovat kasvaneet myös orgaanisesti. Tytäryhtiöistä ainoastaan Viria Kiinteistöt Oy:n liikevaihto on laskenut, muut ovat osoittaneet edellisvuoteen verrattuna 7- 50 prosentin kasvua.
Myös liiketoimintojen kannattavuus on kehittynyt suotuisasti, kaikki ydinliiketoimintojen yhtiöt ovat parantaneet käyttökatettaan. Konsernitasolla tulokseen vaikuttavat voimakkaimmin kuitenkin AB Sappan ja DNA:n osakkeiden myynnistä saadut myyntivoitot. Liiketoiminnan muihin tuottoihin kirjattu Sappan myyntivoitto vahvistaa myös käyttökatetta ja liikevoittoa.
Voimakas kasvu on keskeinen osa Virian strategiaa, ja vuoden aikana Viria toteuttikin useita yrityskauppoja toimintansa laajentamiseksi ja täydentämiseksi. Merkittävin yritysosto koski digipalveluyhtiö Bitfactoria, jonka myötä Viria laajentui ohjelmistoalalle. Kaupan myötä Virialle muodostui kaksi suunnilleen samankokoista liiketoiminta-aluetta: Bitfactorin, Aureoliksen ja Hibox Systemsin muodostama tietoliiketoiminta ja Viria Securityn ja Tansecin muodostama turvaliiketoiminta.
Turvaliiketoimintaansa Viria vahvisti loppukesällä ostamalla Ymon Oy:n sekä Proteco-Turvatekniikan liiketoiminnan. Molempien liiketoiminta on integroitu Viria Security Oy:hyn, Ymon Oy:n juridinen fuusio tapahtui 31.12.2018.
Koska tv-liiketoiminta on Virian strategiassa jäänyt ydinliiketoiminnan ulkopuolelle, yhtiö myi AB Sappan koko osakekannan ruotsalaiselle sijoittajaryhmälle lokakuussa. Hyvää tulosta tekevä Sappa on tuottanut myyntivoittona ja osinkoina Viria-konsernille kaikkiaan noin 15 miljoonaa euroa kolmen ja puolen vuoden aikana.
Synergioiden aikaansaamista edistettiin sisäisillä järjestelyillä. Kesäkuun alussa Viria Securi ja Viria LAN&WAN fuusioituivat yhdeksi yhtiöksi, Viria Security Oy:ksi. Fuusion myötä Viria Securitysta tuli Suomen suurin kokonaisturvallisuuden palveluita toimittava yhtiö.
Viria Oyj on tilikauden aikana myynyt omistamiaan DNA:n osakkeita useammassa erässä, yhteensä noin 33 miljoonan euron myyntihinnalla. Kaupoista tuloutui Virialle myyntivoittoa 26,3 miljoonaa euroa.
Virian henkilöstölle käynnistettiin syksyllä ensimmäistä kertaa osakepohjainen kannustinohjelma, jonka saavuttama suosio kertoo henkilöstön sitoutumisesta ja uskosta Virian strategiaan.
Viria arvostaa korkeatasoista koulutusta ja on lahjoittanut vuosien 2017 ja 2018 yhtiökokousten valtuutusten nojalla yhteensä 100 000 euroa Vaasan, Seinäjoen, Kokkolan ja Jyväskylän ammattikorkeakouluille sekä Ammattikorkeakoulu Novialle.

Tilikauden jälkeiset tapahtumat

Viria Oyj:n omistusosuus Aureolis Oy:ssä on kasvanut 70 prosenttiin 2.1.2019 alkaen ja yhtiö sisältyy jatkossa konsernin tilinpäätökseen tytäryhtiönä.
Viria on helmikuun alussa ostanut tietoturvayhtiö Spellpoint Group Oy:n koko osakekannan. Spellpoint täydentää Virian kyberturvallisuuspalveluita identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluilla.

Näkymät vuodelle 2019

Virian liiketoiminnoilla on vakaa asema markkinoilla, ja tilauskanta on kaikissa liiketoiminnoissa korkea. Digitalisaatiokehitys jatkuu vahvana, mutta ennakoitu talouskasvun hidastuminen vaikuttanee yritysten investointeihin myöhemmin alkaneena vuonna. Tästä johtuen Viria odottaa konserniyhtiöidensä kasvavan edelleen, tosin ei yhtä voimakkaasti kuin edellisinä vuosina.
Virian tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja myös epäorgaanisesti, ja strategian mukaiset tai tarjoomaa täydentävät investoinnit yrityskauppoihin ovat jatkossakin mahdollisia. Tärkeänä tavoitteena tälle vuodelle on parantaa Virian luomaa arvoa asiakkaille liiketoimintojen yhteisillä ratkaisuilla.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2018 oli 105 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 685.  www.viria.fi
 
 

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…