Osavuosikatsaus 1-3/2019: Virian ensimmäinen vuosineljännes sujui odotetusti

  • Viria-konsernin liikevaihto oli tammi-maaliskuussa 24,8 miljoonaa euroa
  • Konsernin liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,7 miljoonaa euroa
  • Katsauskauden tulos oli -0,7 miljoonaa euroa
  • Luvut eivät ole vertailukelpoisia edellisvuoden kanssa viime ja tänä vuonna toteutettujen yrityskauppojen vuoksi.
  • Liiketoimintojen näkymät loppuvuodelle ovat melko vakaat.

 

Keskeiset tunnusluvut 1-3/2019 1-3/2018 1-12/2018
Liikevaihto, t€ 24 825 24 640 104 924
Liikevaihdon muutos, % 0,7 31,7 19,4
Käyttökate 1 269 1 050 21 218
Oikaistu käyttökate, t€1 1 324 1 247 6 309
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€ 739 448 18 736
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja, % 3,0 1,8 17,8
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, t€1 794 645 3 827
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja, %1 3,2 2,6 3,6
Liikevoitto, t€ -950 -770 13 060
Oikaistu liikevoitto, t€1 -895 -573 -1 849
Tilikauden tulos, t€ -654 7 768 32 072
Oikaistu tilikauden tulos, t€1 -610 8 975 18 102
Tase, t€ 152 659 158 037 160 993
Omavaraisuusaste, % 76,1 64,1 72,1
Tulos/osake, euroa 2 -0,12 1,46 6,02
Emoyhtiön oma pääoma/osake, euroa 2 22 20 22
Henkilöstön lkm keskimäärin 682 433 516

 
 
1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.
2 Konsernin omistamat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä
 
Lisää tunnuslukuja on nähtävissä taulukko- ja graafisessa muodossa verkkosivuillamme.
 

Toimitusjohtaja Mika Vihervuori:

Liiketoimintamme on edennyt alkuvuonna odotusten mukaisesti ja oli tammi-maaliskuussa 24,8 miljoonaa euroa. Operatiivista kannattavuutta voi pitää tyydyttävänä ja sen parantamiseksi panostamme järjestelmien ja prosessien kehittämiseen. Konsernin liikevoittoa rasittavat yritysostoista aiheutuneet liikearvopoistot.
Tilauskanta on hyvällä tasolla, ja konserniyhtiöt ovat tehneet alkuvuoden aikana merkittäviä jatkosopimuksia isojen asiakkaiden kanssa, joita ovat esimerkiksi LähiTapiola, KL-kuntahankinnat, OP-ryhmä ja Länsimetro. Asiakaskuntamme on myös laajentunut ja monipuolistunut, mikä osoittaa palveluidemme kilpailukykyä.
Konsernitason luvut eivät tälläkään katsauskaudella ole vertailukelpoisia viime vuoden lukujen kanssa, koska lukuisat yrityskaupat ovat muuttaneet konsernin rakennetta merkittävästi viime ja tämän vuoden aikana. Lisäksi viime vuoden ensimmäisen neljänneksen tulosta nostivat DNA:n osakkeiden myyntivoitot.
Aivan tämän vuoden alussa nostimme omistusosuuttamme Aureolis Oy:stä 70 prosenttiin, ja yhtiö sisältyy jatkossa konsernin tilinpäätökseen tytäryhtiönä. Data-analytiikka- ja business intelligence -palveluita tuottava Aureolis on ollut Virian osakkuusyhtiö vuodesta 2017.
Helmikuussa ostimme tietoturvayhtiö Spellpoint Group Oy:n koko osakekannan. Spellpoint täydentää Virian kyberturvallisuuspalveluita identiteetin- ja pääsynhallinnan palveluilla, jotka ovat keskeinen osa organisaation tietoturvan ja tietosuojan toteuttamista.
Turvaliiketoiminnassa on alkuvuoden aikana panostettu merkittävästi asiakkaiden tietoturvatilanteen reaaliaikaiseen valvontaan. Virian kyberturvakeskuksen (CSOC) havainnointi- ja palvelukykyä on laajennettu, ja se tarjoaa ympärivuorokautisen tukipalvelun erityisesti vaikeasti havaittavien uhkien torjuntaan.
Virian yhtiöt kehittävät omien palveluidensa lisäksi myös yhteisiä asiakasratkaisuja, joissa hyödynnetään turvateknologiaa, tekoälyä, analytiikkaa ja ohjelmistokehitystä. Yksi esimerkki tällaisesta on Helsingin kaupungin hanke, jossa säästetään energiaa, kun koululuokkien käyttöastetta analysoidaan sensorien ja hahmontunnistuksen avulla. Ratkaisu toteutetaan Aureoliksen ja Viria Securityn yhteistyönä.
Bitfactor sai tänäkin vuonna kunniamaininnan digimedia-alan Grand One -kilpailussa. Tänä vuonna tunnustus tuli Fortumin SmartLiving-palvelulle sarjassa innovatiivisin digitaalinen palvelu.
 

Näkymät loppuvuodelle

Viria arvioi kuluvan vuoden liikevaihdon olevan AB Sappan myynnistä huolimatta lähellä vuoden 2018 tasoa. Konserniin kuuluvien yhtiöiden odotetaan kasvavan edelleen, mutta suhdannetilanteen heikentymisen ennakoidaan hidastavan niiden kasvua edellisistä vuosista. Operatiivista kannattavuutta parannetaan useilla toimenpiteillä, mutta tänä vuonna tehtävien panostusten takia oikaistun käyttökatteen ennakoidaan säilyvän viime vuoden tasolla.
Viria on aloittanut laajan strategiasuunnittelun, jonka tavoitteena on kirkastaa Virian perustehtävää ja kilpailuetuja ja näin vahvistaa Virian asemaa valituilla markkinoilla.
 
Lisätietoja            toimitusjohtaja Mika Vihervuori, puh. 040 720 2140
 
Viria on tieto- ja turvateknologian ratkaisutoimittaja, joka rakentaa digitalisaatiota turvallisesti. Toiminnassamme yhdistyy tiedolla johtamisen, digitaalisen liiketoiminnan sekä fyysisen ja tietoturvallisuuden vankka asiantuntemus sekä asiakasläheinen ja uutta luova toimintatapa.
Viria-konsernin muodostavat emoyhtiö Viria Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Hibox Systems Oy, Tansec Oy ja Spellpoint Oy. Yhtiöt ovat kaikki hyvässä kasvussa ja niillä on vankka markkina-asema.  Virian liikevaihto vuonna 2018 oli 105 miljoonaa euroa. Henkilöstöä konsernissa on tällä hetkellä noin 680.  www.viria.fi
 
 

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…