Viriasta tulee Loihde – yhtiö selvittää listautumista First North -markkinapaikalle

Digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisuiden asiantuntijayhtiö Viria Oyj vaihtaa nimensä, uusi nimi on Loihde Oyj. Nimenmuutos on osa laajempaa brändiuudistusta, jossa myös kaikki konsernin tytäryhtiöt tuodaan yhden Loihde-brändin alle omilla alatunnisteillaan. Uudistus käynnistyy nyt konsernin ja sen emoyhtiön nimenmuutoksella, ja tytäryhtiöissä Loihde-alkuisiin brändeihin siirrytään syksyyn mennessä.

”Yhteisen brändin myötä pystymme paremmin tuomaan esille konsernimme vahvaa ja monipuolista osaamista, joka nykyisellään jakautuu usean eri brändin alle”, kertoo Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Loihde-nimessä kiteytyy monta tärkeää asiaa: ihmiset, taito ja juuret. Loihde on palveluyhtiö, jonka tehtävänä on taivuttaa teknologia ihmisten tarpeisiin, loihtia monimutkaisesta helppoa. Yhtiön historia ulottuu vuoteen 1882, jolloin joukko vaasalaisia kauppiaita perusti Oy Waasan Telefooniyhdistyksen, yhdistämään ihmisiä ja edistämään liiketoimintaa. Loihde on siis ollut tulevaisuuden tekijä jo kolmella vuosisadalla.

”Yhteisen brändin rakennuspalikat eli kaikkia yhtiöitämme yhdistävät tekijät löytyivät helposti. Ihmiset ovat meillä keskiössä. Sekä asiakkaamme, joita varten työtä teemme, että oma henkilöstömme, joka on menestyksemme rakentaja. Tämä tiivistyy sloganissamme Ihmiset edellä jo vuodesta 1882”, Konttinen korostaa. Myös Loihde-nimi on osoitus yhtiön oman henkilöstön luomiskyvystä, sillä se löytyi sisäisen nimikilpailun kautta.

Kasvua digitaalisesta kehittämisestä ja turvaratkaisuista

Loihde toimii kasvavilla ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä digitaalisten palveluiden ja turvallisuuden markkinoilla. Molempia yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo isoja mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle mutta luo myös uusia uhkia.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassaan Loihde auttaa asiakkaitaan hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen tuottamiseksi ja kilpailuetujen saavuttamiseksi. Loihde tuottaa tiedolla johtamisen ja data-analytiikan palveluita sekä digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen.

Loihteen turvaliiketoiminnan keskiössä on turvata niin ihmiset, tieto kuin asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Verkottuneessa maailmassa tähän tarvitaan sekä digitaalisia että fyysisiä suojauskeinoja, ja Loihteen turvaratkaisut kattavat sekä kyberturvapalvelut että fyysisen turvan, kuten lukituksen ja turvateknologian ratkaisut.

”Tavoitteenamme on kasvaa ja parantaa kannattavuuttamme molemmissa liiketoiminnoissa. Yhteiskunnan nopea digitalisaatiokehitys luo kysyntää digikehityspalveluillemme sekä lisää tarvetta kyberturvalle ja pilvipalveluita hyödyntäville ratkaisuille. Ratkaisujemme avulla voimme lisätä asiakkaidemme kilpailukykyä digitalisoituvassa maailmassa ja turvata heidän liiketoimintansa jatkuvuuden”, Samu Konttinen kertoo. ”Haemme kasvua myös jatkamalla valikoituja, strategiaa tukevia yritysostoja”, Konttinen jatkaa.

Loihde selvittää listautumista First North -markkinapaikalle

Loihde on jo pitkään kertonut pitävänsä listautumista yhtenä strategisena vaihtoehtona tehostaa yhtiön osakkeen hinnanmuodostusta mahdollisimman likvidillä markkinapaikalla. Yhtiö selvittää parhaillaan mahdollisuuksia hakea yhtiön osakkeet kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämälle Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle (First North). Yhtiön hallitus tiedottaa selvitystyön tuloksesta sekä mahdollisen listautumisen toteutuksesta ja aikataulusta, kun selvitystyö saadaan päätökseen. Mikäli selvitystyö ja markkinaolosuhteet tukevat listautumista, voitaisiin se toteuttaa aikaisintaan syksyllä 2021. Mahdollinen listautuminen toteutettaisiin teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä.

”Loihde on lähes 30 000 omistajallaan omistajamäärältään Suomen suurimpia listaamattomia yhtiöitä, ja listautumisen hyötyjä arvioidaan erityisesti omistaja-arvon kasvattamisen näkökulmasta. Osakkeen parempi likviditeetti ja tehokkaampi hinnanmuodostus olisivat selkeästi omistaja-arvoa tukevia. Lisäksi tehokkaampi hinnanmuodostus edesauttaisi osakkeen käyttöä maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa ja osana henkilöstön sitouttamisjärjestelmiä”, Samu Konttinen toteaa.

Alexander Corporate Finance Oy toimii Loihteen taloudellisena neuvonantajana sekä mahdollisen listautumisen toteutuessa yhtiön hyväksyttynä neuvonantajana. Loihteen oikeudellisena neuvonantajana toimii Asianajotoimisto Castrén & Snellman Oy ja viestinnällisenä neuvonantajana Hill+Knowlton Strategies.

 

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Haastattelupyynnöt: tiina.nieminen (at) viria.fi, 044 4113480

 

Loihde-konserni lyhyesti

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde-konsernin muodostavat emoyhtiö Loihde Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy ja Viria Kiinteistöt Oy. Henkilöstöä konsernissa on noin 710 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…