virialaiset

Loihde käynnistää henkilöstön osakepohjaisia palkkio-ohjelmia

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden koko henkilöstölle suunnatun osakeohjelman (henkilöstön osakeohjelma 2021) sekä erillisen avainhenkilöille suunnatun suoritusperusteisen kannustinohjelman (pitkän tähtäimen kannustinohjelma 2021 LTI). Ohjelmien tarkoituksena on yhtenäistää ja yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteet Loihteen arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi. Ohjelmilla tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Koko henkilöstön osakeohjelmassa yhtiö tarjoaa konsernin henkilöstölle ja johdolle merkittäväksi Loihde Oyj:n osakkeita hintaan 19,18 euroa osakkeelta. Merkintähinnan pohjana on käytetty osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Privanetissa ajalla 1.11.2020–30.4.2021, mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Osakkeiden merkintäaika on 18.6.–24.6.2021.

Henkilöstöantia varten yhtiö laskee liikkeelle enintään 95 000 kpl Loihde Oyj:n osaketta, mikä vastaa noin 1,6 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänistä. Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 9.5.2019 antamaan valtuutukseen. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on avainhenkilöiden kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Ohjelmaan sisältyvä lopullinen osakemäärä riippuu osallistujien ja heidän ohjelmassa hankkimiensa osakkeiden määrästä.

Vuoden 2023 lopussa päättyvän ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuville annetaan palkkiona lisäosakkeita, joiden bruttomäärä on yksi jokaista nyt hankittavaa kolmea osaketta kohden. Lisäosakkeet maksetaan henkilöille ensisijaisesti nettomääräisenä ja palkkiosta toimitettava ennakonpidätyksen määrä maksetaan rahana. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä omistaa hankitut osakkeet sitoutumisjakson päättymiseen saakka ja on tuolloin edelleen Loihde-konsernin palveluksessa.

Pitkän tähtäimen kannustinohjelma konsernin johdolle ja valituille avainhenkilöille koostuu vuosittain alkavista kolmen vuoden ansaintajaksoista. Kunkin yksittäisen ohjelman alkaminen edellyttää hallituksen erillistä hyväksyntää. Ensimmäisen ansaintajakson nojalla mahdollisesti suoritettavat osakepalkkiot maksetaan keväällä 2024 edellyttäen, että hallituksen ansaintajaksolle asettamat liikevaihto- ja käyttökatetavoitteet saavutetaan. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä on enintään 48 000 osaketta, mikä vastaa noin 0,8 % yhtiön tämänhetkisestä osakemäärästä ja äänistä. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Lisätietoja
toimitusjohtaja Samu Konttinen
haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480

Loihteella tapahtuu

Loihde oli toteuttamassa Puolustusvoimien Hackathonia

Kyberoperaatiot ovat yhä keskeisempi osa modernia puolustuskykyä, ja uusien ratkaisuiden kehittämisen tueksi Puolustusvoimat järjesti kyberpuolustusaiheinen SecD-Day Hackathonin 2.–4.2.2024. Loihde oli mukana yhteistyökumppanina toteuttamassa tapahtumaa yhdessä Puolustus- ja Ilmailuteollisuus PIA ry:n…