Loihde Oyj:n Talent Base -yrityskauppaan liittyvä osakeanti  

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt suunnatusta maksullisesta osakeannista liittyen 19.5.2021 julkaistuun Talent Base Oy:n osakekannan hankintaan. Talent Base Oy:n entisille omistajille suunnatussa osakeannissa lasketaan liikkeelle enintään 131 735 uutta osaketta. Osakkeiden merkintähinta on 23,17 euroa osakkeelta. Merkintähinta perustuu Viria Oyj:n osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia Privanetissa ajalla 13.11.2020–12.5.2021. Osakkeiden merkintä tapahtuu osakekaupan toteutuksen yhteydessä 1.6.2021.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 antamaan valtuutukseen. Suunnatulle annille ja osakkeenomistajien merkintäoikeudesta poikkeamiselle on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska suunnattu osakeanti liittyy yrityskauppaan yhtiön kasvustrategian toteuttamiseksi.

Osakeannin seurauksena yhtiön osakemäärä nousee enintään 5 921 459 osakkeeseen, jolloin uudet osakkeet muodostaisivat 2,2 % yhtiön osakekannasta ja äänistä osakeannin jälkeen. Uudet osakkeet tuottavat osakkeenomistajan oikeudet, kun ne rekisteröidään kaupparekisteriin arviolta 11.6.2021. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

 

Lisätietoja
toimitusjohtaja Samu Konttinen
haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480

Virialla tapahtuu

Loihde listautunut First Northiin

Kaupankäynti Loihde Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market -markkinapaikalla tänään 7.10.2021. Yhtiön kaupankäyntitunnus on LOIHDE ja toimialaluokitus on Teknologia. ”Olemme erittäin iloisia, että omistajamme ja Loihteesta kiinnostuneet uudet…

Loihde-konsernin kaikki tytäryhtiöt siirtyvät Loihde-alkuisiin nimiin

Yrityksille turvaratkaisuja ja digitaalisen kehittämisen palveluita tarjoavan Loihteen tytäryhtiöiden nimet vaihtuvat 1.9.2021. Keväällä konsernin emoyhtiön nimenmuutoksella käynnistetty brändimuutos ulottuu nyt tytäryhtiöihin, jotka myös ottavat käyttöön Loihde-alkuiset nimet. Yritysten turvaratkaisuja kehittävät…