Loihteen henkilöstölle ja hallituksen jäsenille suunnatut osakeannit

Loihde Oyj:n yhtiökokous päätti 6.5.2021 yhtiön hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvästä suunnatusta osakeannista, jossa hallituksen jäsenten merkittäväksi annettiin enintään 3 168 osaketta.

Lisäksi Loihde Oyj:n hallitus on 27.5.2021 päättänyt konsernin henkilöstölle suunnatusta osakeohjelmasta (henkilöstön osakeohjelma 2021) ja siihen liittyvästä enintään 95 000 uuden osakkeen osakeannista.

Yhtiön hallitus on hyväksynyt em. osakeanneissa tehdyt osakemerkinnät. Hallituksen osakeannissa osakkeita merkitsi 5 hallituksen jäsentä, yhteensä 2 740 osaketta, ja henkilöstön osakeohjelmaan osallistui 327 henkilöä, jotka merkitsivät yhteensä 82 842 osaketta.

Osakkeiden merkintähinnan pohjana käytettiin osakkeen vaihdolla painotettua, osakeantipäätöstä edeltävän 6 kuukauden keskikurssia Privanetissa, mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Osakkeiden merkintähinta henkilöstöannissa oli 19,18 euroa osakkeelta, mikä perustui keskikurssiin ajalta 1.11.2020 – 30.4.2021, ja hallituksen osakeannissa 17,50 euroa osakkeelta, joka perustui keskikurssiin ajalta 1.10.2020 – 31.3.2021. Merkintähinta kirjataan kokonaisuudessaan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Osakkeet merkitään merkitsijöiden arvo-osuustileille sen jälkeen, kun osakkeet on rekisteröity kaupparekisteriin, mikä tapahtuu arviolta 19.7.2021.

Uusien osakkeiden kaupparekisteriin merkitsemisen jälkeen yhtiöllä on yhteensä 6 007 041 osaketta.

 

Lisätietoja

viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde-konsernin muodostavat emoyhtiö Loihde Oyj ja sen tytäryhtiöt Viria Security Oy, Aureolis Oy, Bitfactor Oy, Tansec Oy, Spellpoint Oy ja Viria Kiinteistöt Oy sekä 1.6.2021 alkaen Talent Base Oy. Henkilöstöä konsernissa on noin 710 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Loihteella tapahtuu

Onrego on nyt Loihde Cloudon

Tytäryhtiömme Onregon nimi muuttuu Loihde Cloudoniksi. Nimenmuutoksella halutaan korostaa yhteenkuuluvuutta muiden Loihde-yritysten kanssa.    ”Olemme toimineet osana Loihdetta joulukuusta 2022 lähtien. Lyhyessä ajassa meille on syntynyt lukuisia yhteisiä asiakasprojekteja. Puhtaasti…