Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒30.9.2021: Kannattavuus parani selvästi alkuvuodesta

Loihde Oyj    Yhtiötiedote   29.10.2021 klo 8.00

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Heinä‒syyskuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto kasvoi 3 % ja oli 24,8 milj. euroa (24,0)
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 9 % ja oli 24,8 milj. euroa (22,8), orgaaninen kasvu1 oli 2 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 4 % ja oli 16,5 milj. euroa (15,9)
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 20 % yrityskauppojen tukemana ja oli 8,3 milj. euroa (6,9). Ilman yrityskauppojen vaikutusta digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto laski 1,5 %
 • Oikaistu käyttökate oli 1,3 milj. euroa (1,5) eli 5,1 % (6,3) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,8 milj. euroa (1,0) eli 3,2 % (4,2) liikevaihdosta
 • Syyskuun alussa kaikki konsernin tytäryhtiöt siirtyivät yhteisen Loihde-brändin alle.
 • Yhtiö jätti listalleottohakemuksen Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalle 27.9.2021 ja kaupankäynti yhtiön osakkeilla alkoi 7.10.2021.

Tammi‒syyskuu 2021 lyhyesti

 • Loihde-konsernin liikevaihto kasvoi tammi-syyskuussa 1 % ja oli 76,8 milj. euroa (76,3)
 • Konsernin jatkuvien liiketoimintojen liikevaihto kasvoi 6 % ja oli 75,9 milj. euroa (71,7), orgaaninen kasvu1 oli 3 %
 • Turvaliiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 5 % ja oli 51,2 milj. euroa (48,6)
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 7 % ja oli 24,7 milj. euroa (23,1). Ilman yrityskauppojen vaikutusta digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto laski 2,8 %.
 • Oikaistu käyttökate oli 2,4 milj. euroa (3,9) eli 3,1 % (5,2) liikevaihdosta
 • Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja oli 0,9 milj. euroa (2,4) eli 1,2 % (3,1) liikevaihdosta

1 Jatkuvien toimintojen orgaaninen kasvu on laskettu ilman Hibox Systems Oy Ab:n, Talent Base Oy:n ja Talent Base AB:n liikevaihtoa.

Näkymät vuodelle 2021 (ennallaan)

Loihde aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 koronapandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat osittain vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Loihde odottaa digitaalisessa liiketoiminnassa jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan. Turvaliiketoiminnassa liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi.2

2 Yhtiön johdon arvioima, noin 3–4 prosenttiyksikön ero IFRS- ja FAS-standardin mukaisesti lasketussa oikaistussa EBITDA-marginaalissa johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Keskeiset tunnusluvut

1 000 euroa  7‒9/2021 7‒9/2020 Muutos % 1‒9/2021 1‒9/2020 Muutos % 1‒12/2020
Liikevaihto 24 774 24 025 3 % 76 824 76 262 1 % 106 823
  – Turvaliiketoiminta 16 483 15 899 4 % 51 206 48 564 5 % 69 122
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 8 255 8 145 1 % 25 563 27 703 -8 % 37 859
  – Muut (sis. eliminoinnit) 36 -19 55 -5 -1141 % -158
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1 24 774 22 762 9 % 75 940 71 681 6 % 101 026
  – Turvaliiketoiminta 16 483 15 899 4 % 51 206 48 564 5 % 69 122
  – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1 8 255 6 873 20 % 24 673 23 096 7 % 32 028
  – Muut (sis. eliminoinnit)1 36 -11 62 20 210 % -124
Käyttökate (EBITDA) 960 1 367 -30 % 7 614 3 566 114 % 5 434
Oikaistu käyttökate (EBITDA)2 1 274 1 504 -15 % 2 364 3 929 -40 % 6 160
Oikaistu käyttökate (EBITDA), % 5,1 6,3 3,1 5,2 5,8
Liikevoitto ilman liikearvopoistoja (EBITA) 487 866 -44 % 6 162 2 031 203 % 3 386
Oikaistu liikevoitto ilman liikearvopoistoja2 802 1 003 -20 % 912 2 394 -62 % 4 113
Liikevoitto (EBIT) -1 463 -973 603 -3 418 -3 838
Oikaistu liikevoitto2 -1 148 -837 -4 647 -3 055 -3 111
Katsauskauden tulos -1 774 -1 014 1 166 -3 995 -4 172
Oikaistu katsauskauden tulos2 -1 522 -905 -4 193 -3 704 -3 590
Omavaraisuusaste, % 79,9 81,4 79,9 81,4 81,3
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa 3 -0,30 -0,18 -0,20 -0,72 -0,75
Henkilöstön määrä keskimäärin (FTE) 729 718 2 % 717 714 0 % 714

Jatkuvien toimintojen liikevaihdossa ei ole mukana Hibox Systems Oy Ab:n liikevaihtoa tammi–helmikuulta 890 t€.

2 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ennen liikearvopoistoja, oikaistu liikevoitto ja oikaistu tilikauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

3 Konsernin omistamat omat osakkeet vähennetty kokonaisosakemäärästä.

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Heinä‒syyskuussa Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 24,8 (22,8) miljoonaan euroon. Kasvua vuodentakaiseen oli orgaanisesti 2 % ja keväällä digitaalisen kehityksen liiketoiminnassa tehty yritysosto huomioiden 9 %. Kannattavuus parani alkuvuoteen verrattuna, ja oikaistu käyttökate oli FAS-kirjanpitostandardin mukaan laskettuna 1,3 (1,5) miljoonaa euroa eli 5,1 % (6,3) liikevaihdosta.3

Kaikki tytäryhtiömme siirtyivät syyskuussa yhteisen Loihde-brändin alle. Uskomme, että liiketoimintamme hahmottuu nyt sidosryhmillemme selkeämpänä kokonaisuutena ja osaamisemme monipuolisuus nousee paremmin esille. Olemme kehittämässä Loihteesta kokonaisuutena toimivaa palveluyhtiötä keskittyen digitaalisen kehittämisen ja turvallisuuden ratkaisuihin sekä integraatiokyvykkyyksiin, joissa yhdistelemme edellä mainittuja palvelualueita. Olemme ottaneet useita hyviä askeleita yhtiön kehittämisessä, mutta useat transformaatiohankkeemme ovat vielä kesken.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa palveluidemme kysyntä jatkui heinä-syyskuussa hyvänä ja käyttöaste oli melko korkea. Talent Base -yritysoston vauhdittamana digitaalisen kehittämisen liiketoimintamme kasvoi 20 %. Asiantuntijapalvelut olivat ilman Talent Basea  viime vuoden tasolla, mutta lisenssijälleenmyynti oli selvästi vertailukautta alhaisempaa, minkä johdosta orgaanisesti liiketoiminnan liikevaihto laski hiukan. Kykymme tarjota digitaalisen kehittämisen palveluita monipuolisesti, esimerkiksi johtaa digitalisaatiohankkeita, auttaa data-alustojen toteuttamisessa tai tuoda osaamista sovelluskehitykseen, vastaa näkemyksemme mukaan hyvin markkinan kysyntään. Ennakoimme rekrytoinneissa kasvua loppuvuodelle ja uskomme verkostomallimme toimivan hyvin työntekijämarkkinoilla, sillä voimme tarjota digiammattilaisille erilaisia ympäristöjä ja palkkamalleja. Kokeneiden ammattilaisten rekrytoinnin rinnalla näemme mielenkiintoista potentiaalia myös nuorissa ja alalle siirtyvissä henkilöissä. Tästä hyvänä esimerkkinä on Data trainee -ohjelmamme, jossa tänä vuonna on aloittanut jo 18 henkilöä.

Turvaliiketoiminta kehittyi heinä-syyskuussa suunnitellusti. Kasvu on odotuksiemme mukaisesti vuoden jälkipuoliskolla etenkin fyysisen turvallisuuden osalta hitaampaa kuin erityisen hyvin sujuneella toisella vuosineljänneksellä. Fyysisen turvallisuuden uusissa sopimuksissa on kauden aikana korostunut sotealalle toimitettavat henkilöturva- ja hoitajakutsujärjestelmät sekä isot lukitus- ja kameravalvontajärjestelmät yrityksille ja julkishallinnolle. Kyberturvatarjoomamme jatkuvien palveluiden kehittäminen etenee, ja kasvuvauhtimme on hieman parantunut alkuvuodesta mm. CSOC-palvelun vetämänä. Fyysisen ja kyberturvan yhdistävät ratkaisumme ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla, ja kasvava joukko kokonaisturvallisuusasiakkaita on todiste keskittämisen hyödyistä sekä turvallisuuden että kustannusten hallintaan.

Valmistelimme alkuvuoden aikana listautumistamme, ja 7.10.2021 alkaen Loihteen osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Haluan kiittää listautumishankkeeseen osallistuneita sekä yhtiön koko henkilöstöä hyvin tehdystä työstä, ja samalla kiitän osakkeenomistajia ja asiakkaita luottamuksesta Loihdetta kohtaan.

3 Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaa oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3-4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Kaupankäynti Loihde Oyj:n osakkeilla alkoi Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla 7.10.2021.

Loihde Oyj:n uusi, yhtiökokouksessa ehdollisena yhtiön listautumiselle hyväksytty yhtiöjärjestys on astunut voimaan 6.10.2021. Uuden yhtiöjärjestyksen myötä yhtiössä ei ole enää hallintoneuvostoa, ja hallituksen jäsenet valitaan jatkossa yhtiökokouksessa.

Yhtiön hallitus on 28.10.2021 päättänyt, että varsinaisessa yhtiökokouksessa 6.5.2021 päätetyn ehdollisen lisävarojenjaon täsmäytyspäivä on 1.11.2021 ja maksupäivä 9.11.2021. Ylimääräisessä varojenjaossa yhtiö jakaa sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta 0,90 euroa osakkeelta. Yhtiökokouksen päätös lisävarojen jakamisesta oli ehdollinen sille, että yhtiön osakkeet otetaan kaupankäynnin kohteeksi First North -markkinapaikalla 31.12.2021 mennessä.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 29.10.2021 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/2021-q3-tulos.

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen tiedottaminen

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Tilinpäätöstiedote vuodelta 2021 julkaistaan perjantaina 4.3.2022

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

29.10.2021
Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480
tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Liitteet