Loihde myy Pohjois-Suomessa sijaitsevan kuituverkkonsa Koillisnetille

Loihde Oyj   Yhtiötiedote    3.1.2022 klo 11.30

Sisäpiiritieto

Loihde-konserniin kuuluva Loihde Trust Oy ja kuituverkkoyhtiö Koillisnet Oy ovat sopineet tänään liiketoimintakaupasta, jolla Koillisnet ostaa Loihde Trustilta Kuusamon, Kemijärven ja Sallan seuduilla sijaitsevat kuituverkot. Kauppa astuu voimaan 3.1.2022. Kauppahinta 4,7 miljoonaa euroa maksetaan käteisellä. Liiketoimintakaupan yhteydessä ei siirry henkilöstöä.

Loihde Trustissa kuituverkkojen hallinnointi ja rakentaminen on ollut pienimuotoista. Toiminta kattaa ainoastaan nämä kaksi verkkokokonaisuutta eikä se muodosta erillistä tulosyksikköä. Kuituverkkotoiminnan liikevaihto on vuonna 2021 ollut noin 740 000 euroa ja sitä edeltävänä vuonna noin 620 000 euroa, ja sen vaikutus Loihde-konsernin kannattavuuteen on ollut vähäinen. Kuituverkkojen kautta toimitetaan laajakaistayhteyksiä ja palveluita alueen kuntien, yritysten, kiinteistöjen ja kuluttajien käyttöön.

”Digitalisoituvassa maailmassa kuituverkkojen merkitys alueen asukkaille ja yrityksille on suuri. Olemme tyytyväisiä, että omistamillemme verkoille löytyi ostaja, joka on innokas panostamaan kuituyhteyksien rakentamiseen myös haja-asutusalueille ja siten osaltaan huolehtimaan alueen elinvoimaisuudesta. Loihde Trust tulee edelleen tuottamaan omia tietoturva- ja kameravalvontapalveluitaan Koillisnetille siirtyvissä verkoissa. Tulemme myös tekemään tiivistä yhteistyötä Koillisnetin kanssa alueen yritysten palveluiden kehittämiseksi”, sanoo Loihde Trustin toimitusjohtaja Marko Järvinen.

”Nyt solmittu kauppa on luonteva jatke Koillisnetin kesällä käynnistämälle valokuituliiketoiminnalle ja se tukee hyvin Koillisnetin strategiaa kasvaa merkittäväksi valokuitutoimijaksi Kuusamossa. Kaupan myötä Koillisnetin liiketoiminta laajenee myös Koillis-Lapin alueelle”, Koillisnetin toimitusjohtaja Jani Moilanen kertoo.

Liiketoimintakaupalla ei arvioida olevan olennaista vaikutusta Loihde-konsernin liikevaihtoon vuonna 2022. Järjestelyllä ei ole myöskään vaikutusta Loihde-konsernin strategiakauden 2021–2024 taloudellisiin tavoitteisiin. Loihde kirjaa liiketoimintakaupasta arviolta 3,9 miljoonan euron myyntivoiton tilikaudelle 2022.

Lisätietoja

Loihde Trustin toimitusjohtaja Marko Järvinen, puh. +358 40 555 0322, marko.jarvinen@loihde.com
Koillisnet Oy:n hallituksen puheenjohtaja Risto Kantola, puh. +358 400 245 161, risto.kantola@oss.fi
Koillisnet Oy:n toimitusjohtaja Jani Moilanen, puh. +358 44 734 4313, jani.moilanen@kaisanet.fi

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Koillisnet Oy on uusi valokuituyhtiö, jonka omistavat Oulun Seudun Sähkö ja Kaisanet. Osuuskuntataustaisilla omistajillamme on valokuituverkkoja 25 kunnan alueella ja yhteensä yli 20 000 laajakaista-asiakasta.

Liitteet