Loihde Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Loihde Oyj   Yhtiötiedote 4.1.2022 kello 11.00

Loihde Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 6.5.2021 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 230 000, joka vastaa noin 3,8 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 10.1.2022 ja lopetetaan viimeistään 4.5.2022. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on yhtiön rahoitusrakenteen kehittäminen omaa pääomaa alentamalla sekä osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 6.5.2021, valtuutti hallituksen päättämään enintään 230 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta (noin 4,0 prosenttia yhtiön kaikista osakkeista yhtiökokouksen kokouskutsupäivän 14.4.2021 tilanteen mukaan).

Loihde Oyj:llä on yhteensä 6 010 041 osaketta ja ääntä. Tällä hetkellä Loihde omistaa omia osakkeita 80 530 kappaletta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 729 ja sen liikevaihto vuonna 2020 oli 106,8 miljoonaa euroa.

Liitteet