Loihde Oyj mitätöi yhtiön hallussa olevia omia osakkeita

Loihde Oyj  Yhtiötiedote 3.5.2022 klo 16.30

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt mitätöidä yhteensä 407 218 yhtiön hallussa olevaa omaa osaketta eli 6,8 % yhtiön osakkeiden kokonaismäärästä ja osakkeisiin liittyvistä äänistä. Mitätöinnillä ei ole vaikutusta yhtiön osakepääomaan.

Osakkeista 302 000 kpl on siirtynyt yhtiön haltuun yhtiön yhteistililtä. Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021, että oikeudet yhtiön yhteistilillä oleviin osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin, kuten osinkoon, menetetään. Menettämisseuraamus koski sellaisia paperimuotoisia osakkeita, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ollut pätevästi vaadittu 30.6.2021 mennessä. Jos osakekirja tai muu vastaava asiakirja on kadonnut, sen kuolettamista koskeva päätös oli esitettävä ja muut osakkeiden kirjaamisen osakkeenomistajan arvo-osuustilille edellyttämät toimenpiteet saatettava loppuun 31.12.2021 mennessä. Edellä kuvatun mukaisesti toimitettujen kirjaamisvaatimusten käsittelyn jälkeen Loihde Oyj:n haltuun on tullut yhteistililtä 302 000 osaketta. Yhteistilille jää 500 osaketta, joiden kirjaamisvaatimusten käsittely on puuttuvien asiakirjojen vuoksi kesken.

Mitätöitävistä osakkeista 25 088 osaketta yhtiö on hankkinut sen 4.1.2022 julkistaman omien osakkeiden osto-ohjelman kautta, ja 80 130 osaketta on ollut yhtiön omistuksessa ennestään.

Mitätöinnin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 5 624 916. Mitätöinti tulee voimaan, kun se on merkitty kaupparekisteriin.

Lisätietoja

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust-brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 750 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa.

Liitteet