Loihde Oyj käynnistää henkilöstön osakeohjelman ja siihen liittyvän henkilöstöannin

Loihde Oyj   Yhtiötiedote   6.6.2022 klo 11.15

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden koko henkilöstölle suunnatun osakepohjaisen kannustinohjelman (henkilöstön osakeohjelma 2022). Henkilöstön osakeohjelma koostuu henkilöstöannista sekä siihen liittyvästä lisäosakejärjestelmästä. Ohjelman tarkoituksena on yhtenäistää ja yhdistää osakkeenomistajien ja henkilöstön tavoitteet Loihteen arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä henkilöiden sitouttamiseksi. Ohjelmalla tarjotaan heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan ja arvon kehitykseen perustuva palkkiojärjestelmä.

Henkilöstön osakeohjelmassa yhtiö tarjoaa konsernin henkilöstölle ja johdolle merkittäväksi Loihde Oyj:n osakkeita hintaan 12,70 euroa osakkeelta. Merkintähinnan pohjana on käytetty osakkeen vaihdolla painotettua keskikurssia toukokuussa 2022 (14,11 euroa), mistä on vähennetty 10 prosentin alennus. Osakkeiden merkintäaika on 14.–22.6.2022. Osakkeiden merkintähinta kirjataan yhtiön sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Henkilöstöantia varten yhtiö laskee liikkeelle enintään 95 000 kpl Loihde Oyj:n uutta osaketta, mikä vastaa noin 1,7 prosenttia yhtiön osakekannasta ja äänistä ennen henkilöstöantia sekä sen jälkeen. Osakeanti perustuu 5.5.2022 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen antamaan valtuutukseen. Suunnatulle osakeannille on yhtiön kannalta painava taloudellinen syy, koska osakeannin tarkoituksena on henkilöstön kannustinjärjestelmän toteuttaminen. Osakeannin lopullinen osakemäärä riippuu osallistujien ja heidän ohjelmassa hankkimiensa osakkeiden määrästä.

Vuoden 2024 lopussa päättyvän ansaintajakson jälkeen ohjelmaan osallistuville annetaan palkkiona lisäosakkeita, joiden bruttomäärä on yksi jokaista nyt hankittavaa kolmea osaketta kohden, eli enintään 31 667 osaketta. Lisäosakkeet maksetaan henkilöille ensisijaisesti nettomääräisenä ja palkkiosta toimitettava ennakonpidätyksen määrä maksetaan rahana. Lisäosakkeiden saaminen edellyttää, että työntekijä omistaa henkilöstöannissa hankitut osakkeet sitoutumisjakson päättymiseen saakka ja on tuolloin edelleen Loihde-konsernin palveluksessa. Lisäosakepalkkioiden kokonaisarvo on henkilöstöannin merkintähinnalla laskettuna noin 400 000 euroa olettaen, että henkilöstöanti merkitään täysimääräisesti ja kaikki ohjelmaan osallistuvat täyttävät lisäosakepalkkion edellytykset.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Haastattelupyynnöt: viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

 

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntijayritys. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä turvaamaan ihmiset, tiedon ja liiketoiminnan jatkuvuuden. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advisory, Loihde Analytics ja Loihde Factor. Henkilöstöä konsernissa on noin 850 ja sen liikevaihto vuonna 2021 oli 108,1 miljoonaa euroa. www.loihde.com 

Liitteet