Loihde Oyj:n hallitus päätti suunnatusta osakeannista osana henkilöstön osakekannustinjärjestelmää

Loihde Oyj   Yhtiötiedote 28.3.2023 klo 14.00

Loihde Oyj:n hallitus on 28.3.2023 päättänyt suunnatusta maksuttomasta osakeannista Loihde-konsernin henkilöstön osakekannustinohjelman vuonna 2020 alkaneen ansaintajakson palkkion maksamiseksi. Osakeannissa yhtiö laskee liikkeelle yhteensä 12 389 uutta osaketta, jotka luovutetaan vastikkeetta osakekannustinohjelman osallistujille.

Osakepohjainen kannustinohjelma 2018–2023 ja sen keskeiset ehdot on kuvattu Loihteen verkkosivuilla osoitteessa www.loihde.com/omistajille/hallinnointi/palkitseminen. Ohjelman tarkoituksena on yhtenäistää Loihteen työntekijöiden ja osakkeenomistajien intressejä kannustamalla työntekijöitä sijoittamaan yhtiön osakkeisiin ja sitoutumaan työskentelyyn yhtiön tavoitteiden puolesta. Vuonna 2020 alkaneella ansaintajaksolla palkkionsaajina on 221 yhtiön johtoon ja henkilöstöön kuuluvaa henkilöä.

Osakeanti perustuu varsinaisen yhtiökokouksen 25.6.2020 hallitukselle antamaan valtuutukseen. Uusien osakkeiden arvioitu rekisteröintipäivä kaupparekisteriin on arviolta 12.4.2023 ja uudet osakkeet ovat kaupankäynnin kohteena Nasdaq Helsinki Oy:n Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla yhdessä vanhojen osakkeiden kanssa arviolta 13.4.2023. Osakeannin jälkeen Loihde Oyj:n osakkeiden lukumäärä nousee yhteensä 5 742 098 kappaleeseen.

Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. 050 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 885 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet