Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒31.3.2023: Loihteen liikevaihto kasvoi 13 %

Loihde Oyj    Yhtiötiedote   28.4.2023 klo 8.00

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Tammi-maaliskuu lyhyesti

  • Loihde-konsernin ensimmäisen vuosineljänneksen liikevaihto oli 31,3 milj. euroa (27,6), kasvu 13 %.
  • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 20,2 milj. euroa (16,5), kasvu 22 %.
  • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 11,1 milj. euroa (11,3), kasvu -1 %.
  • Oikaistu käyttökate oli -0,1 milj. euroa (2,5) eli -0,4 % (8,9 %) liikevaihdosta.
  • Oikaistu liikevoitto oli -1,9 milj. euroa (0,8) eli -6,1 % (3,0 %) liikevaihdosta

Näkymät vuodelle 2023 (ennallaan)

Vuonna 2023 Loihde odottaa liikevaihdon kasvavan turvaliiketoiminnassa yli 10 % ja digitaalisessa kehittämisessä yli 10 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

1 000 euroa  1-3 2023 1-3 2022 Muutos %  1-12 2022
Liikevaihto, jatkuvat toiminnot1, t€  31 250 27 645 13 % 122 987
   – Turvaliiketoiminta 20 197 16 526 22 % 82 450
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta1  11 141 11 253 -1 % 40 849
   – Muut (sis. eliminoinnit)1  -88 -135 35 % -312
Käyttökate (EBITDA)  -405 6 215 -107 % 13 319
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  -113 2 468 -105 % 10 290
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1  -0,4 % 8,9 % 8,4 %
Liikevoitto (EBIT), t€  -2 200 4 565 -148 % 6 371
Oikaistu liikevoitto, t€1  -1 908 818 -333 % 3 482
Katsauskauden tulos, t€  -2 034 2 761 -174 % 3 359
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  -1 800 -520 -246 % 526
Omavaraisuusaste, %  73,8 % 75,8 % 73,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 -0,35 0,47 -176 % 0,58
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 -0,35 0,46 -177 % 0,58
Henkilöstön lkm keskimäärin  867 743 17 % 812

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-maaliskuun 2023 keskiarvo 0 kpl, tammi-maaliskuun 2022 keskiarvo 96 347 ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Ensimmäisellä vuosineljänneksellä Loihteen liikevaihto oli 31,3 (27,6) miljoonaa euroa, missä kasvua vuodentakaiseen oli 13 %. Katsauskauden oikaistu käyttökate jäi selvästi odotuksiamme alemmaksi -0,1 (2,5) miljoonaan euroon johtuen toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvistä kertaluonteisista lisäkustannuksista, muutamien merkittävien hankkeiden siirtymisistä ja käyttöastehaasteista. Ennakoimme näiden alkuvuoden tulosta heikentäneiden asioiden jäävän väliaikaisiksi.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan kehitys oli odotetun heikkoa ja liikevaihto laski 1 % vertailujaksoon nähden. Monet asiakkaat ovat olleet yhä varovaisia uusien hankkeiden käynnistämisessä, ja päätöksenteko on tavallista hitaampaa. Käyttöasteemme jäi katsauskaudella selvästi normaalitasosta. Emme ole viime kuukausina pyrkineet lisäämään henkilöstön määrää, sillä olemassa oleva henkilömäärämme mahdollistaa kasvun, jolloin korkeampi käyttöaste parantaa kannattavuutta. Tilauskantamme on vahvistunut, ja uskomme koko vuoden osalta yli 10 prosentin kasvuun. Yrityksillä ja yhteisöillä on edelleen tarve digitalisoida palveluitaan pysyäkseen kilpailukykyisinä, ja meidän monipuolinen osaamisemme esimerkiksi data-, AI- ja designalueilla vastaa hyvin näihin tarpeisiin.

Joulukuussa joukkoomme liittynyt Onrego eli Loihde Cloudon kasvoi odotetusti. Pilveen liittyviin asiantuntija- ja hallintapalveluihin kohdistuu tällä hetkellä voimakasta kysyntää, kun yritykset siirtävät it-toimintojaan joko kokonaan pilveen tai pilven ja oman palvelimen hybridiratkaisuihin. Myös pilveen liittyvään tietoturvakonsultointiin on hyvin kysyntää, ja tältä osin Onrego tukee Loihteen turvaliiketoimintaa.

Turvaliiketoiminta kasvoi 22 %. Turvateknologiassa Loihteen kilpailukyky ja asema markkinoilla on vahva, ja menestymme hyvin sekä julkisissa kilpailutuksissa että yksityisellä puolella. Kyberturvallisuudessa jatkuvat palvelut, kuten CSOC sekä identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi ovat kasvaneet hienosti. Uuden toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönotto turvaliiketoiminnassa on ollut suunniteltua huomattavasti työläämpi ja hankaloittanut asiakastyön organisointia sekä aiheuttanut kertaluonteisia lisäkustannuksia painaen koko konsernin tulosta. Arvioimme näiden haasteiden kuitenkin helpottavan loppuvuotta kohti. Näkymät turvamarkkinassa ovat positiiviset, vaikkakin markkinoilla on yleisestä taloustilanteesta johtuvaa epävarmuutta, eikä kasvuamme hidastanut komponenttipulakaan ole täysin hellittänyt. Yritykset ja yhteisöt suhtautuvat kuitenkin vakavasti mahdollisiin fyysisiin ja kyberuhkiin ja pyrkivät suojautumaan niiltä tehokkaasti. Tekemämme tutkimuksen mukaan lähes joka toinen yritys on yhdistänyt turvallisuusorganisaationsa ja hallinnoi turvallisuutta kokonaisuutena. Yksi turvallisuus -myyntimme on alkuvuonna kasvanut erittäin nopeasti.

Katsauskauden jälkeiset tapahtumat

Loihde on 3.4.2023 ostanut Hämeen Lukko Oy:n koko osakekannan. Ostetun yhtiön liikevaihto vuonna 2022 oli 5,2 miljoonaa euroa (FAS:n mukainen). Velaton kauppahinta oli 2,4 miljoonaa euroa.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 28.4.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q1-2023-liiketoimintakatsaus

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

  • Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuulta julkaistaan torstaina 31.8.2023
  • Liiketoimintakatsaus heinä-syyskuulta julkaistaan keskiviikkona 1.11.2023

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

28.4.2023
Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet