Loihde rakensi hallintamallin tekoälyn käyttöön ja kehittämiseen

Organisaatioilta ja yhteiskunnalta on viime aikoina vaadittu aktiivista otetta tekoälyn hallintaan – koskien sekä tekoälysovellusten kehittämistä että niiden hyödyntämistä. Turvallisuus- ja digitalisaatioratkaisuja tuottava Loihde korostaa omassa tekoälykehityksessään vastuullisuutta ja turvallisuutta. Tekoälyn hallinta liittyy näihin erottamattomasti.

Loihde on laatinut tekoälyn hallintamallin (AI Governance) eli periaatteet, joilla varmistetaan vastuullisen ja turvallisen AI:n rakentaminen ja käyttö koko sen elinkaaren ajan. Malli on räätälöity Loihteen omaan käyttöön, mutta sen rakenne ja perusperiaatteet soveltuvat myös muiden yhtiöiden ja yhteisöjen tarpeisiin.

Käytännössä tekoälyn hallinta tarkoittaa sitä, että organisaatiossa on sovittu vastuut, prosessit ja työkalut tekoälyn kehittämiseen, käyttöön ja sen toiminnan seurantaan. Näiden lisäksi tärkeää on henkilöstön tietämyksen ja osaamisen kasvattaminen tekoälyä koskien.

”Selkeästi kirjatut ja arjen käytäntöihin viedyt AI:n käytön periaatteet antavat tukevan selkänojan tekoälyn vastuulliseen hyödyntämiseen. Ne myös tuovat läpinäkyvyyttä toimintaamme. Uskomme tämän osaltaan vahvistavan asiakkaiden luottamusta Loihteeseen ja kykyymme varmistaa heidän liiketoimintansa jatkuvuutta”, sanoo Loihde AI:n teknologiajohtaja Tuomas Lahtinen.

Tekoälyn hallintamalli kytkeytyy Loihteen eettisiin ohjeisiin ja muuhun ohjeistuksiin sekä vastuullisuuden periaatteisiin. Sen sisältö jakautuu kolmeen osaan:

 1. Tekoäly Loihteen liiketoiminnassa, kytkennät Loihteen muihin sisäisiin periaatteisiin sekä mm. lainsäädännöstä, asiakkailta ja standardeista tulevat vaatimukset
 2. Tekoälyn hallintamallin viitekehys (esim. elinkaari, vastuut ja roolit)
 3. Neljä erilaista tekoälyn käyttötapausta
  1. Avointen kolmannen osapuolen ratkaisujen käyttö
  2. Ostettujen kolmannen osapuolen ratkaisuiden käyttö sisäisesti
  3. Tekoälytutkimus ja sisäinen käyttö
  4. Loihteen asiakkailleen luomat AI-ratkaisut

”Käyttötapausten laadinnassa olennaista on yhteistyö niiden ihmisten kanssa, jotka oikeasti työskentelevät tekoälysovellusten parissa käyttäjinä, kehittäjinä tai vastaavat niiden hankinnasta. Olemme uuden edessä, ja on tärkeää löytää käytänteet, jotka kehittyvät ja toimivat arjessa”, Tuomas Lahtinen korostaa.

Tekoälyn hallinta kiinnostaa Loihteen henkilöstöä, alkuvuonna yhtiön järjestämään AI Governance -koulutukseen osallistui useita kymmeniä loihdelaisia. Mukana oli paljon myös sellaisia, jotka eivät siihen mennessä olleet käyttäneet vielä tekoälysovelluksia, mutta tunnistivat niiden tulevan osaksi omaa työtä jo lähitulevaisuudessa.

Hallintaperiaatteiden kirjaaminen ja ihmisten perehdyttäminen niihin vähentävät myös tekoälyyn kohdistuvia pelkoja. Kun siihen liittyvät riskit ovat hallinnassa, tekoälyn hyödyntämiseen voidaan suhtautua avoimemmin mielin ja innovoida rohkeammin.

 

Lisätietoja

Teknologiajohtaja Tuomas Lahtinen, puh. 041 731 8200, tuomas.lahtinen@loihde.com

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123 miljoonaa euroa.