Loihde Oyj aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Loihde Oyj Yhtiötiedote 5.9.2023 kello 18.00

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt varsinaisen yhtiökokouksen 4.5.2023 antaman valtuutuksen perusteella aloittaa yhtiön omien osakkeiden hankinnan. Hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 350 000, joka vastaa noin 6,1 prosenttia yhtiön osakkeista. Osakkeiden hankintaan käytetään kuitenkin enintään 5 000 000 euroa.

Osakkeet hankitaan muuten kuin osakkeenomistajien omistusten mukaisessa suhteessa Nasdaq Helsinki Oy:n ylläpitämällä Nasdaq First North Growth Market Finland -markkinapaikalla järjestetyssä julkisessa kaupankäynnissä hankintahetken markkinahintaan. Omien osakkeiden hankinta aloitetaan aikaisintaan 15.9.2023 ja lopetetaan viimeistään 19.4.2024. Omien osakkeiden hankinta rahoitetaan yhtiön jakokelpoisella vapaalla omalla pääomalla.

Yhtiön omien osakkeiden hankinnan tarkoituksena on yhtiön rahoitusrakenteen kehittäminen omaa pääomaa alentamalla sekä osakkeiden käyttäminen osana yhtiön osakepohjaisia kannustinjärjestelmiä.

Varsinainen yhtiökokous, joka pidettiin 4.5.2023, valtuutti hallituksen päättämään enintään 350 000 yhtiön oman osakkeen hankkimisesta.

Loihde Oyj:llä on yhteensä 5 746 181 osaketta ja ääntä. Tällä hetkellä Loihde-konserni omistaa omia osakkeita 400 kappaletta.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen

Haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. +358 44 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet