Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihde Oyj     Yhtiötiedote 19.9.2023 klo 14.10

Loihde Oyj:n (”Loihde”) varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Loihteen yhtiökokoukselle.

Yhtiökokouksessa vahvistetun työjärjestyksen mukaan yhtiön viisi suurinta osakkeenomistajaa ovat kukin oikeutettuja nimeämään yhden jäsenen. Suurimpia osakkeenomistajia määriteltäessä huomioidaan tässä yhteydessä myös ns. valtakirjaosakkeenomistajat, jotka ovat oikeutettuja edustamaan yhtä tai useampaa muuta yhtiön osakkeenomistajaa yhtiökokouksessa, ja jotka ovat esittäneet yhtiön hallituksen puheenjohtajalle asiaa koskevan kirjallisen pyynnön elokuun loppuun mennessä. Tällaisen pyynnön hallituksen puheenjohtajalle esitti neljä valtakirjaosakkeenomistajaa, ja heidän edustamiensa osakkeenomistajien yhteenlasketun osakemäärän perusteella heillä todettiin olevan oikeus nimetä edustajansa nimitystoimikuntaan.

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan on nimitetty seuraavat jäsenet:

  • Jussi Hattula Suomen Teollisuussijoitus Oy:n nimeämänä
  • Matti Kulmakorpi Tuulia Holkkolan nimeämänä
  • Tuulia Holkkola Matti Kulmakorven nimeämänä
  • Vesa Puttonen Vesa Puttosen nimeämänä ja
  • Petri Tuutti Petri Tuutin nimeämänä

Loihteen hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen osallistuu toimikunnan työskentelyyn asiantuntijana ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen, puh. +358 40 523 6582

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet