Loihde Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1.‒30.9.2023:  Heinä-syyskuun oikaistu käyttökate parani 30 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 10 % liikevaihdosta

Loihde Oyj    Yhtiötiedote   1.11.2023 klo 8.00

Heinä-syyskuu lyhyesti 

 • Loihde-konsernin kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 29,9 milj. euroa (29,5), kasvu 1 %.
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 21,4 milj. euroa (21,1), kasvu 1 %.
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 8,5 milj. euroa (8,5), kasvu -1 %.
 • Oikaistu käyttökate oli 2,9 milj. euroa (2,2) eli 9,7 % (7,5 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli 1,0 milj. euroa (0,6) eli 3,4 % (2,0 %) liikevaihdosta

Tammi-syyskuu lyhyesti

 • Loihde-konsernin tammi-syyskuun liikevaihto oli 95,4 milj. euroa (86,9), kasvu 10 %.
 • Turvaliiketoiminnan liikevaihto oli 65,7 milj. euroa (57,0), kasvu 15 %.
 • Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnan liikevaihto oli 29,7 milj. euroa (30,3), kasvu -2 %.
 • Oikaistu käyttökate oli 3,8 milj. euroa (6,9) eli 4,0 % (8,0 %) liikevaihdosta.
 • Oikaistu liikevoitto oli -1,8 milj. euroa (2,0) eli -1,9 % (2,3 %) liikevaihdosta

Näkymät vuodelle 2023 (päivitetty 22.8.2023)

Vuonna 2023 Loihde odottaa turvaliiketoiminnan liikevaihdon kasvavan yli 10 % ja digitaalisen kehittämisen liikevaihdon olevan noin edellisen vuoden tasolla tai kasvavan. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.

Taloudelliset tavoitteet strategiakaudelle 2021–2024

Loihde-konserni tavoittelee keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Keskeiset tunnusluvut (IFRS)

1 000 euroa  7-9 2023 7-9 2022 Muutos % 1-9 2023 1-9 2022 Muutos % 1-12 2022
Liikevaihto, t€  29 932 29 549 1 % 95 424 86 942 10 % 122 987
   – Turvaliiketoiminta 21 351 21 064 1 % 65 673 56 956 15 % 82 450
   – Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta 8 462 8 524 -1 % 29 688 30 265 -2 % 40 849
   – Muut (sis. eliminoinnit) 119 -40 401 % 63 -278 123 % -312
Käyttökate (EBITDA)  2 752 2 128 29 % 3 158 10 409 -70 % 13 319
Oikaistu käyttökate (EBITDA), t€1  2 902 2 229 30 % 3 799 6 939 -45 % 10 290
Oikaistu käyttökate (EBITDA), %1  9,7 % 7,5 % 4,0 % 8,0 % 8,4 %
Liikevoitto (EBIT), t€  866 476 82 % -2 442 5 467 -145 % 6 371
Oikaistu liikevoitto, t€1  1 016 577 76 % -1 800 1 997 -190 % 3 482
Katsauskauden tulos, t€  399 -144 378 % -2 709 2 107 -229 % 3 359
Oikaistu katsauskauden tulos, t€1  520 -61 955 % -2 176 -1 228 -77 % 526
Omavaraisuusaste, %  73,0 % 74,8 % 73,0 % 74,8 % 73,8 %
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimentamaton2 0,07 -0,03 377 % -0,47 0,36 -229 % 0,58
Osakekohtainen tulos (EPS), euroa, laimennettu2 0,07 -0,03 373 % -0,47 0,36 -229 % 0,58
Henkilöstön lkm keskimäärin  857 852 1 % 869 794 10 % 812

Taulukon luvut ovat jatkuvien toimintojen lukuja, poislukien katsauskauden tulos, jossa tilikauden 2022 tulos sisältää myös lopetetun toiminnon eli helmikuussa 2021 myydyn Hibox Systems Oy Ab:n lisäkauppahinnan vaikutuksen tulokseen.

1 Oikaistu käyttökate, oikaistu liikevoitto ja oikaistu katsauskauden tulos on laskettu vähentämällä kiinteistöjen, käyttöomaisuusosakkeiden ja liiketoimintojen myynneistä aiheutuneet myyntivoitot/-tappiot, vakuutus- ja muut korvaukset sekä muut oikaisut vastaavasta raportoidusta luvusta.

2 Emoyhtiön omistamat omat osakkeet (tammi-syyskuun 2023 keskiarvo 287 kpl, tammi-syyskuun 2022 keskiarvo 43 930 kpl ja tammi-joulukuun 2022 keskiarvo 32 948 kpl) vähennetty kokonaisosakemäärästä

Toimitusjohtaja Samu Konttinen:

Loihteen liikevaihto oli heinä-syyskuussa 29,9 (29,5) miljoonaa euroa, kasvua viime vuoden vastaavaan ajankohtaan oli 1 %. Heikon alkuvuoden jälkeen kannattavuus vahvistui, ja oikaistu käyttökate kasvoi vuodentakaiseen verrattuna 30 prosenttia 2,9 (2,2) miljoonaan euroon ja 9,7 (7,5) prosenttiin liikevaihdosta.

Luovuimme katsauskauden aikana digitaalisen kehittämisen Ruotsin liiketoiminnastamme, joka on ollut varsin pientä ja edustanut vain suppeaa osaa palvelutarjoomastamme.

Digitaalisessa kehittämisessä liikevaihdon kehitys vaihtelee palvelualueittain

Digitaalisen kehittämisen liikevaihto oli samalla tasolla kuin vuotta aikaisemmin eli 8,5 (8,5) miljoonaa euroa. Markkinatilanne on jatkunut kokonaisuutena haastavana, mutta näemme eri palvelualueiden välillä selkeitä eroja.

Räätälöidyn ohjelmistokehityksen markkina on hyvin vaikea, ja yritykset ovat varovaisia uusien hankkeiden aloittamisessa. Tämän palvelualueen liikevaihtomme on jatkanut laskusuunnassa, emmekä näe, että markkinatilanne tulisi lähiaikoina merkittävästi parantumaan.

Pilvitransformaatiot ja pilven optimointiin liittyvä konsultointi ovat kysyttyjä, ja olemme rekrytoimassa kyseiselle alueelle jatkuvasti lisää osaajia.

Myös data- ja analytiikkapalveluissa tilanne on parantunut alkuvuodesta, ja olemme voittaneet useita hankkeita sekä yksityiseltä että julkiselta sektorilta. Asiakkaat hakevat dataa hyödyntämällä tehostusta liiketoimintaansa ja haluavat kehittää omia tiedolla johtamisen kyvykkyyksiään. Tähän liittyy myös kasvanut kiinnostus tekoälyn hyödyntämiseen, sillä tekoälyratkaisuiden pohjalle vaaditaan laadukkaat tietomallit sekä datanhallinta, ja me pystymme tarjoamaan kokonaisuuksia, joita esimerkiksi generatiivisen tekoälyn hyödyntäminen edellyttää.

Turvaliiketoiminnassa hyvää kehitystä jatkuvissa palveluissa ja IAM-konsultoinnissa

Turvaliiketoiminnan liikevaihto kasvoi katsauskaudella hienoisesti 21,4 (21,1) miljoonaan euroon.

Digitaalisessa turvallisuudessa neljännes oli liikevaihdon osalta heikko muun muassa lykkäytyneiden laiteostojen ja niihin liittyvien käyttöönottoprojektien siirtymisen vuoksi. Jatkuvat palvelut, kuten 24/7-kybervalvontapalvelu CSOC, ovat jatkaneet hyvää kasvua kuten myös identiteetin- ja pääsynhallintakonsultointi.

Turvateknologian osalta neljännes oli hieman vaisu; rakennussektorin hiljentyminen on lisännyt hintakilpailua muille alueille, ja ERP-uudistuksemme aiheuttaa vieläkin ylimääräisiä kustannuksia ja hidasteita, mutta selvästi alkuvuotta vähemmän. Voitimme useita asiakkuuksia kaikilla turvateknologian palvelualueillamme. Meille strategisesti tärkeät jatkuvat palvelut, kuten mm. kulunvalvonta- ja kameravalvontapalvelut, jatkoivat hyvää kasvua.

Myös Yksi turvallisuus -kokonaispalvelumme on hyvässä kasvussa, ja kattava turvallisuustarjoomamme tarjoaa laajennusmahdollisuuksia laajassa asiakaskunnassamme. Näemme turvamarkkinan, käsittäen sekä digitaalisen turvallisuuden että turvateknologian, melko positiivisena, vaikkakin yleinen talouden epävarmuus vaikuttaa negatiivisesti joidenkin asiakassegmenttien turvainvestointeihin.

Kannattavuuden kehittäminen etenee

Kehitämme yhtiön tehokkuutta ja kilpailukykyä pitkäjänteisesti ja olemme myös toteuttaneet useita säästötoimenpiteitä vastataksemme markkinakysynnän hidastumiseen osalla palvelualueistamme. Odotamme hyvän tuloskehityksen jatkuvan myös vuoden viimeisellä neljänneksellä.

Pidämme pääomamarkkinapäivän 16.11.2023, jolloin kerromme Loihteen seuraavan strategiakauden näkymistä ja suunnitelmista.

Webcast-tiedotustilaisuus

Loihteen toimitusjohtaja Samu Konttinen esittelee tuloksen webcast-lähetyksessä tänään 1.11.2023 klo 11.00. Lähetystä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/q3-2023-liiketoimintakatsaus

Esitysmateriaali ja tallenne webcastista tulevat myöhemmin saataville yhtiön verkkosivuille osoitteeseen https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/.

Taloudellinen kalenteri

Loihde julkaisee puolivuosikatsauksen ja tilinpäätöstiedotteen lisäksi vuoden ensimmäiseltä ja kolmannelta vuosineljännekseltä suppeamman liiketoimintakatsauksen.

 • Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023 julkaistaan perjantaina 1.3.2024

Loihde järjestää pääomamarkkinapäivän torstaina 16.11.2023. Lisätietoja ja ilmoittautuminen https://www.loihde.com/omistajille/loihde-sijoituskohteena/paaomamarkkinapaiva/

Taloudelliset raportit julkaistaan yhtiön verkkosivuilla osoitteessa https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

1.11.2023
Loihde Oyj
Hallitus

Tämä ei ole IAS 34 -standardin mukainen osavuosikatsaus. Tässä liiketoimintakatsauksessa esitettävät taloudelliset tiedot ovat tilintarkastamattomia. Ellei toisin mainita, luvut suluissa viittaavat vertailukauteen edellisvuonna.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kasvua ja kilpailukykyä digitalisaation avulla sekä suojautumaan fyysisen ja verkkomaailman uhilta. Loihde koostuu kahdesta liiketoiminta-alueesta: turvaratkaisuista, jossa toimimme Loihde Trust -brändillä, ja digitaalisen kehittämisen liiketoiminnasta, jossa brändejämme ovat Loihde Advance, Loihde Factor ja Loihde Cloudon. Henkilöstöä konsernissa on noin 900 ja sen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet