Loihde Oyj jakaa lisäosinkoa yhden euron osaketta kohti

Loihde Oyj Yhtiötiedote 13.11.2023 klo 15.00

Loihde Oyj jakaa lisäosinkoa yhden euron osaketta kohti

Loihde Oyj:n yhtiökokous valtuutti 4.5.2023 yhtiön hallituksen päättämään enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista varoista.

Yhtiön hallitus on tänään päättänyt jakaa lisäosinkoa 1,00 euroa osaketta kohti siten, että lisäosingon täsmäytyspäivä on 21.11.2023 ja maksupäivä 28.11.2023. Päätöspäivän tilanteen mukaisesti lisäosingon määrä on yhteensä 5 743 094 euroa. Päätöstä tehdessään hallitus totesi, että yhtiöllä on riittävästi jakokelpoisia varoja lisäosingonjaon toteuttamiseen ja että osingonjako ei vaaranna yhtiön maksukykyä eikä yhtiön strategian vaatimia investointeja.

Lisäosinko maksetaan osakkeenomistajille, jotka osingonjaon täsmäytyspäivänä ovat merkittyinä Euroclear Finland Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet