Loihde päivittää strategiaansa, keskipitkän aikavälin taloudellisia tavoitteitaan sekä osinkopolitiikkaansa

Loihde Oyj  Yhtiötiedote  13.11.2023 klo 15.00  

Loihde Oyj:n hallitus on tänään vahvistanut yhtiön päivitetyn strategian ja keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet kaudelle 2024–2027. Lisäksi hallitus on päivittänyt yhtiön osinkopolitiikan.

Loihteen kokonaisvaltainen turvallisuuden, datan, digitalisaation ja pilviteknologioiden palveluportfolio vastaa hyvin globaaleihin markkinatrendeihin, ja yhtiö on mallintanut palvelualueensa näihin liittyvien asiakastarpeiden ympärille.

Tulevalla strategiakaudella Loihde tavoittelee markkinaa nopeampaa kasvua sekä merkittävää kannattavuusparannusta. Loihde muodostaa viisi toisiaan täydentävää ja keskinäisiä yhtymäkohtia omaavaa palvelualuetta:

1) Data & AI

2) Cloud & Connect (Pilvi ja yhteydet)

3) Cyber (Kyberturva)

4) Digital Services (Digitaaliset palvelut)

5) Security Solutions (Turvallisuusratkaisut)

”Nämä viisi palvelualuetta mahdollistavat meille sekä hyvin fokusoidun palvelukehityksen ja asiakaslähtöisyyden että ainutlaatuisen kokonaistarjooman, jossa meillä on kyky yhdistellä erilaisia osaamisalueita asiakastarpeiden mukaisesti”, toimitusjohtaja Samu Konttinen sanoo.

Kokonaistarjooman, asiakasviestinnän ja työnantajabrändin selkeyttämiseksi Loihde siirtyy yhteiseen Loihde-brändiin nykyisen useita alabrändejä sisältävän verkostomallin sijasta ja organisoituu liiketoimintayksiköihin palvelualueiden mukaisesti sekä yhteisesti tuotettuihin tukipalveluihin.

Loihde panostaa erityisesti jatkuviin palveluihin. Tavoitteena on, että jatkuvat palvelut kasvavat muuta tarjoomaa nopeammin ja edustavat 30 % liikevaihdosta strategiakauden lopussa.

”Toimimme hyvin mielenkiintoisilla ja dynaamisilla markkinoilla. Turvallisuus sekä fyysisessä että verkkomaailmassa on äärimmäisen ajankohtainen teema, ja datan hyödyntäminen kasvaa voimakkaasti muun muassa tekoälypanostusten vauhdittamana. Yritykset modernisoivat tietoverkkojaan, yhä useampi yritys hakee hyötyjä pilviteknologioista ja digitaalisten palveluiden kehittäminen on käytännössä kaikkien yritysten agendalla. Tämä kaikki tarjoaa Loihteelle runsaasti mahdollisuuksia kasvaa ja tuottaa hyötyä asiakkaillemme”, toteaa toimitusjohtaja Samu Konttinen.

Keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet

Strategiapäivityksen yhteydessä Loihteen hallitus on vahvistanut päivitetyt keskipitkän aikavälin taloudelliset tavoitteet:

Kasvu

  • Vuotuinen liikevaihdon kasvu noin 10 %, sisältäen sekä orgaanisen kasvun että yritysostot.
  • Liikevaihtotavoite strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on vähintään 200 miljoonaa euroa.

Kannattavuus

  • Oikaistu käyttökatemarginaali strategiakauden lopulle eli vuodelle 2027 on 15 %

Pääoma

  • Sijoitetun pääoman tuotto (ROI) yli 10 %
  • Nettovelka/käyttökate välillä 0–2x

Osinkopolitiikka

Loihteen tavoitteena on jakaa vuosittain osinkoa vähintään 50 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta. Yhtiö arvioi vuosittain osingonmaksun edellytykset ottaen huomioon yhtiön taloudellisen tilanteen, kasvu- ja kehitystavoitteiden saavuttamisen ja niihin tarvittavat panostukset sekä muut osingonjakoon olennaisesti vaikuttavat tekijät.

Pääomamarkkinapäivä

Loihde järjestää torstaina 16.11.2023 pääomamarkkinapäivän, jossa se tarjoaa syventävää tietoa yhtiön uudesta strategiasta ja liiketoiminnasta.

Pääomamarkkinapäivän verkkolähetys alkaa klo 9.00 ja sitä voi seurata osoitteessa https://loihde.videosync.fi/cmd-2023, jossa myös ilmoittaudutaan verkkolähetykseen. Tilaisuuden esitykset pidetään suomeksi, esitysmateriaali on englanniksi.

Tallenne tilaisuudesta ja siellä pidettyjen esitysten materiaalit ovat saatavilla tilaisuuden jälkeen Loihteen verkkosivuilla osoitteessa:
https://www.loihde.com/omistajille/raportit-ja-esitykset/

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen, haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. +358 44 411 3480 tai tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet