Loihde Oyj:n hallitus päätti johdon osakepohjaisen kannustinohjelman käynnistämisestä

Loihde Oyj   Yhtiötiedote    28.11.2023 klo 15.00

Loihde Oyj:n hallitus on 28.11.2023 päättänyt käynnistää konsernin johdolle ja valituille avainhenkilöille suunnatun uuden osakepohjaisen pitkän tähtäimen kannustinohjelman (LTI 2024). Edellisen samalle kohderyhmälle suunnatun kannustinohjelman viimeinen ansaintajakso käynnistyi tänä vuonna. Uudessa ohjelmassa on yksi kolmivuotinen ansaintajakso, joka ajoittuu vuosille 2024–2026.

Kannustinohjelmaan kuuluu enintään 29 henkilöä. Palkkion maksamisen kriteereinä ovat hallituksen ansaintajaksolle asettama käyttökatetavoite ja omistaja-arvon (TSR, total shareholder return) kehittyminen. Mahdollisten osakepalkkioiden yhteismäärä vastaa enintään 107 600 Loihde Oyj:n osaketta. Kyseinen osakemäärä vastaa bruttoansaintaa, josta vähennetään osakepalkkiosta aiheutuvat verot ja muut mahdolliset veroluonteiset maksut kattava rahaosuus, minkä jälkeen jäljelle jäävä nettomäärä suoritetaan kannustinohjelman piiriin kuuluville henkilöille Loihde Oyj:n osakkeina. Mahdolliset palkkiot ansaintajaksolta 2024–2026 maksetaan keväällä 2027. Palkkion maksamisen edellytyksenä on, että avainhenkilön työ- tai toimisuhdetta ei ole kyseisen avainhenkilön tai yhtiön toimesta irtisanottu tai purettu ennen ansaintajakson päättymistä.

Osakepohjaisen pitkän tähtäimen kannustinohjelman tarkoituksena on yhtenäistää ja yhdistää osakkeenomistajien ja avainhenkilöiden tavoitteet Loihteen arvon kasvattamiseksi pitkällä aikavälillä, sitouttaa avainhenkilöt yhtiöön ja tarjota heille kilpailukykyinen yhtiön osakkeiden ansaintaan perustuva palkkiojärjestelmä.

Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Toimitusjohtaja Samu Konttinen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet