Tekoälyn avulla lähisuhdeväkivaltaa vastaan

Arviolta joka kolmas nainen maailmassa kokee lähisuhdeväkivaltaa. Määrä kuulostaa todella korkealta, mutta juuri se onkin osa ongelmaa: Lähisuhdeväkivalta tapahtuu piilossa, ja uhreilla on korkea kynnys kertoa siitä, saati hakea apua. Suomalainen vaikuttavuusyritys We Encourage sekä digitaalisen kehittämisen ja turvallisuusratkaisuiden asiantuntija Loihde rakentavat tekoälypohjaista työkalua lähisuhdeväkivallan kokijoiden ja tekijöiden auttamiseen.

Ratkaisussa väkivaltaa tai väkivallan uhkaa kokeville tarjotaan generatiivista tekoälyä hyödyntävä chatbot-palvelu, jossa he voivat nimettömänä hakea neuvoja huolenaiheisiinsa. Keskustelussa tekoäly vastaa heille ja auttaa löytämään nopeasti olennaista tietoa helpolla tavalla. 

Miksi tekoäly, eikö näin herkästä aiheesta olisi parempi keskustella oikean ihmisen kanssa? 

”Haastatteluissamme lähisuhdeväkivaltaa kokeneet ovat kertoneet, että häpeän tunne estää monia puhumasta asiasta muille, ja että mieluummin he etsisivät tietoa ja tukea botilta, jotta saisivat kerättyä ymmärrystä ja rohkeutta asiasta puhumiseen”, sanoo We Encouragen perustaja Anna Juusela. ”On myös epätietoisuutta siitä, mistä apua voi saada. Vaikka tukea on tarjolla, se on varsin pirstaloitunutta. Tekoälyllä on myös yksi iso etu: se palvelee väsymättä kellon ympäri, siihen voi ottaa yhteyttä milloin vain.” 

Loihde tarjoaa AinoAid-palvelun tekniseen toteuttamiseen tarvittavan osaamisen. Ratkaisun ytimessä on suuri kielimalli GPT, joka muodostaa vastaukset hyödyntäen laajaa, tätä tarkoitusta varten koostettua tietopankkia sekä muita sille annettuja ohjeita. 

”Perusperiaate kuulostaa yksinkertaiselta, mutta käytännössä kyse on varsin kompleksisesta kokonaisuudesta, jossa täytyy ottaa huomioon muun muassa tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistaminen, ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutus ja sujuva käyttäjäkokemus. Myös kokonaisarkkitehtuuri ja palvelun hallintamalli on tärkeä suunnitella hyvin skaalautuvuuden ja palvelun operoinnin varmistamiseksi. Tästä syystä projekti sopii Loihteelle erinomaisesti, sillä varsinaisen AI-tekemisen lisäksi pystymme hyödyntämään Loihteen kattavaa tietoturvan ja digitaalisen kehittämisen osaamista”, sanoo digitaalisen palvelukehityksen johtaja Sakke Mustonen Loihteelta. 

Juuri Loihteen kokonaisvaltainen ja ihmislähtöinen tulokulma AI:hin vakuutti We Encouragen. Chatbot-lähestymistavan valinnassa Loihde huomioi niin vastuullisuuden, turvallisuuden kuin myös skaalautuvuuden edellytykset.  

AinoAid julkaistaan huhtikuussa 2024 Suomessa suomen sekä englannin kielellä, mutta alustan rakentamisessa mahdollistetaan monikielisyys ja soveltuvuus eri kulttuureihin. Se tullaan pilotoimaan myös Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja Espanjassa vuoden 2024 aikana. ”Tarvetta palvelulle on ympäri maailman. Mutta on selvää, että sisältö ja sen esitystapa on tiukasti sidoksissa kunkin maan lainsäädäntöön, palveluverkostoon ja kulttuuriin. Tämä tuo oman haasteensa toteutukselle”, Anna Juusela kertoo. 

AinoAidia kehitetään osana EU:n rahoittamaa Improve-projektia, jossa muun muassa poliisin, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten ja tutkijoiden yhteistyön kautta haetaan keinoja lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi. Suomesta projektissa ovat We Encouragen lisäksi mukana Terveyden ja hyvinvoinnin laitos ja Poliisiammattikorkeakoulu. Projekti tuo AinoAidin kehittämiseen arvokasta tutkimustietoa ja konsortion muiden jäsenten asiantuntemusta eri EU-maista. Keskeisessä roolissa on palvelun ympärille rakentuva ekosysteemi, joka yhdistää avun tarvitsijat, auttavat viranomaiset ja palveluiden tuottajat. 

”Ensimmäinen pilottiversio on nyt sisäisessä testissä, ja haemme parhaillaan ulkoisia testaajia seuraavaan vaiheeseen testaamaan palvelua ennen lanseerausta. Testaajiksi haemme sekä ammattilaisia että ihmisiä, jotka haluavat keskustella haasteista ihmissuhteissaan tai tietää lähisuhdeväkivallasta”, Anna Juusela sanoo. 

Yhteyshenkilöt

We Encourage:
toimitusjohtaja Anna Juusela, puh. 040 557 2836, anna.juusela@encourage.fi

Loihde:
digitaalisen palvelukehityksen johtaja Sakke Mustonen, puh. 044 751 8048, sakke.mustonen@loihde.com

Tietoja julkaisijasta

We Encourage (WE) on vaikuttavuusyritys, joka tarjoaa mielenterveyden tukea ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa kokeville. Usein palvelut on suunnattu pääasiassa väkivallan kokijoille, mutta me ymmärrämme, että väkivaltaa ei vain tapahdu, aina on joku, joka syyllistyy väkivaltaan. Palvelumme on rakennettu kattamaan kaikki väkivallan sidosryhmät ja tarjoamme tukea paitsi uhreille myös väkivallan tekijöille. Palveluissamme otetaan pitkällä aikavälillä huomioon myös muut perheväkivallasta kärsivät sidosryhmät, kuten mm. perheenjäsenet ja ystävät. Palvelumme kattavat myös ammattilaiset. encourage.fi/

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa. loihde.com