Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle 2024

Loihde Oyj Yhtiötiedote 17.1.2024 klo 19.35

Loihde Oyj:n osakkeenomistajien nimitystoimikunta esittää seuraavat ehdotukset varsinaiselle yhtiökokoukselle, joka on suunniteltu pidettäväksi 7.5.2024. Ehdotukset sisällytetään myöhemmin julkaistavaan yhtiökokouskutsuun.

1. Hallituksen jäsenten lukumäärä ja kokoonpano

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallitukseen valitaan kuusi jäsentä (seitsemän jäsentä vuonna 2023).

Nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäseniksi valittaisiin uudelleen nykyiset hallituksen jäsenet Juha Murtopuro, Anni Ronkainen ja Matti Vikkula sekä uusiksi jäseniksi Marko Kauppi, Jari Niska ja Christian Wetterstrand.  

Kaikki ehdotetut hallituksen jäsenet ovat riippumattomia yhtiöstä ja sen merkittävistä osakkeenomistajista ja ovat antaneet suostumuksensa tehtävään.

Lisäksi osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle, että hallituksen puheenjohtajaksi valitaan Marko Kauppi ja varapuheenjohtajaksi Jari Niska.

Lisätietoja hallituksen uusiksi jäseniksi ehdotettavista henkilöistä on liitteessä.

2. Hallituksen palkkiot

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa hallituksen ja valiokuntien jäsenille seuraavia vuosipalkkioita:

  • hallituksen puheenjohtaja: 55 000 euroa/vuosi
  • hallituksen varapuheenjohtaja: 40 000 euroa/vuosi
  • hallituksen jäsen: 27 500 euroa/vuosi
  • valiokunnan puheenjohtaja: 7 000 euroa/vuosi
  • valiokunnan jäsen: 3 500 euroa/vuosi

Nimitystoimikunta ehdottaa, että erillisten kokouspalkkioiden maksamisesta ja osakepohjaisesta palkkiojärjestelmästä luovutaan.

Hallituksen jäsenten matkakulut ehdotetaan korvattavaksi yhtiön matkustussääntöjen mukaisesti.

3. Hallituksen osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvien palkkio-osakkeiden maksaminen

Loihde Oyj:n yhtiökokous päätti 25.6.2020 hyväksyä ja ottaa käyttöön yhtiön hallituksen jäsenille suunnatun pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän (jäljempänä ”Järjestelmä”).

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa yhtiökokoukselle suunnatusta maksuttomasta osakeannista päättämistä Järjestelmän toisen Ansaintajakson 7.5.2021–31.12.2023 Sitouttamisosakkeiden maksamiseksi. Nimitystoimikunta ehdottaa, että ao. ansaintajaksolle osallistuneille ja Järjestelmän ehdot täyttäville luovutetaan Järjestelmän ehtojen mukaisesti yksi vastikkeeton Sitouttamisosake jokaista heidän osakeannissa merkitsemäänsä ja edelleen omistamaansa neljää osaketta kohden, eli Timo Kotilaiselle 257 Sitouttamisosaketta sekä Kaj Hagrosille, Matti Pirille ja Stefan Wikmanille kullekin 107 Sitouttamisosaketta. Palkkio maksetaan kokonaisuudessaan osakkeina.

4. Nimitystoimikunnan palkkiot

Nimitystoimikunta ehdottaa nimitystoimikunnan jäsenten vuosipalkkioiksi

  • puheenjohtaja 4 000 euroa/vuosi
  • jäsen 2 500 euroa/vuosi

Nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikuntaan nimitettiin syyskuussa 2023 Jussi Hattula, Tuulia Holkkola, Matti Kulmakorpi, Vesa Puttonen ja Petri Tuutti. Lisäksi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä ilman oikeutta osallistua päätöksentekoon. Vesa Puttonen toimii nimitystoimikunnan puheenjohtajana.

Lisätietoja

Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan puheenjohtaja Vesa Puttonen, puh. 040 709 0284

Viestintäjohtaja Tiina Nieminen, puh. 044 411 3480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa. loihde.com

Liitteet