Loihde Oyj:n hallitus päätti toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmästä

Loihde Oyj Yhtiötiedote 26.2.2024 klo 20.40

Loihde Oyj:n hallitus on päättänyt käynnistää uuden pitkän aikavälin ehdollisen osakepalkkiojärjestelmän yhtiön toimitusjohtajalle. Järjestelmän tarkoituksena on yhdistää omistajien ja toimitusjohtajan tavoitteet yhtiön arvon kasvattamiseksi ja liiketoimintastrategian toteuttamiseksi pitkällä aikavälillä sekä toimitusjohtajan sitouttamiseksi.

Toimitusjohtajan osakepalkkiojärjestelmässä on yksi kolmen vuoden mittainen ansaintajakso, joka kattaa vuodet 2024–2026. Järjestelmän nojalla maksettavien osakepalkkioiden kokonaismäärä on enimmillään 12 000 kpl (0,2 % kaikista osakkeista ja äänistä), ja ne maksetaan vuosien 2025 ja 2026 aikana.

Ohjelman keskeisiin ehtoihin sisältyy toimitusjohtajan toimisuhteen voimassaolo tietyin edellytyksin palkkion maksuhetkellä. Luovutettavien palkkio-osakkeiden lukumäärään vaikuttaa lisäksi toimitusjohtajan markkinaehtoisesti hankkimien osakkeiden määrä.

Loihde Oyj
Hallitus

Lisätietoja

Hallituksen puheenjohtaja Timo Kotilainen,
haastattelupyynnöt viestintäjohtaja Tiina Nieminen,
puh. 044 4113480, tiina.nieminen@loihde.com

Hyväksytty neuvonantaja Aktia Alexander Corporate Finance Oy, puh. +358 50 520 4098

 

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on lähes 900, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2022 oli 123,0 miljoonaa euroa.

Liitteet