Tekoäly turvallisuuden edistäjänä – uusi AinoAid-palvelu tukee lähisuhdeväkivallan uhreja

Arviolta joka kolmas nainen maailmassa kokee lähisuhdeväkivaltaa. Lähisuhdeväkivalta tapahtuu piilossa, ja uhreilla on korkea kynnys kertoa siitä, saati hakea apua. Tänään lanseerattu tekoälyä hyödyntävä AinoAid-palvelu tarjoaa matalan kynnyksen ensiavun lähisuhdeväkivallan kokijoille, tekijöille ja näiden läheisille.

AinoAid™ on generatiivista tekoälyä hyödyntävä palvelu, jossa väkivaltaa tai sen uhkaa kokevat voivat nimettömänä hakea neuvoja huolenaiheisiinsa. Chatbot-keskustelussa tekoäly vastaa heille kattavan tietopankin sisällön pohjalta ja auttaa löytämään nopeasti olennaista tietoa helpolla tavalla sekä ohjaa eteenpäin avun saamiseksi. AinoAid™ -palvelu löytyy osoitteessa www.ainoaid.fi.

Palvelun tuottaa suomalainen yhtiö We Encourage, ja sen kumppanina palvelun teknisessä toteuttamisessa on toiminut digi- ja turvallisuusratkaisuiden asiantuntija Loihde. Palvelun perustana on sisällönhallintajärjestelmä, jonne asiantuntijat tuottavat psykososiaaliseen tukeen ja avunsaantitahoihin liittyvää sisältöä. Keskeisessä roolissa on suuri kielimalli GPT, joka muodostaa vastaukset hyödyntäen tätä laajaa tietopankkia sekä sille annettuja muita ohjeita. Käytön aikana syntyvän datan myötä palvelun osaaminen myös kehittyy.

”Hankkeen pyrkimys on valjastaa tekoäly tekemään hyvää eli täydentämään olemassa olevia avun kanavia. Tällainen ”täydentäjärooli”, jossa se tekee jotain, mitä ihminen ei muuten ehtisi, tai toimii ikään kuin ylimääräisenä turvaverkkona, on nähdäkseni järkevä lähestymistapa tekoälyn hyödyntämiseen”, kertoo AI-palvelualueen johtaja Tuomas Lahtinen Loihteelta.

AinoAidin™ rakentaminen on ollut tekijöille motivoivaa paitsi sen merkityksellisyyden vuoksi myös siksi, että siinä sovelletaan aivan uutta ja kehittyvää teknologiaa. Työssä ovat korostuneet myös turvallisuus- ja vastuullisuusnäkökulmat.

”AinoAidin™ kehittämiseen on osallistunut laaja kirjo Loihteen osaamista AI-asiantuntijoista tietoturvan, datanhallinnan ja digitaalisen kehittämisen ammattilaisiin. Erityistä huomiota on kiinnitetty esimerkiksi tietoturvan ja yksityisyyden suojan varmistamiseen, GenAI-ratkaisun hallintaan sekä ihmisen ja tekoälyn vuorovaikutukseen yleisesti”, Tuomas Lahtinen lisää.

“Startup-yrittäjyydessä tarvitaan rahoituksen lisäksi myös tiimi, jolla on monialaista osaamista. Halu sitoutua ja ymmärtää, että lähisuhdeväkivalta on monitahoinen ongelma, ja että ratkaisu vaatii yhteisomistajuutta. AinoAidin™ kehittämiseen löysimme oikeanlaiset kumppanuudet, joilla on kyky ja tahtotila luoda ratkaisu, jolla on vaikutusta. Emme ole luomassa vain palvelua vaan muutosta”, We Encouragen toimitusjohtaja Anna Juusela muistuttaa.

Pääosin piilossa tapahtuva lähisuhdeväkivalta tuottaa paitsi inhimillistä kärsimystä, myös mittavia kustannuksia. Valtioneuvoston vuonna 2022 julkaiseman tutkimuksen mukaan pelkästään terveydenhuollolle aiheutuvat arvioidut vuotuiset kustannukset fyysisestä ja henkisestä väkivallasta ovat yhteensä yli miljardi euroa. Samaisessa tutkimuksessa huomattiin, että kustannukset lähtivät laskuun keskimäärin 27 % vuosivauhtia, kunhan uhrin tilanne tunnistettiin terveydenhuollossa. Kuitenkin Heli Siltalan väitöstutkimuksen (2022) mukaan Suomessa alle 1 % uhreista tunnistetaan terveydenhuollossa, vaikka he käyttävät 80 % enemmän palveluita kuin he, jotka eivät koe väkivaltaa lähisuhteissaan.

AinoAidia™ kehitetään osana EU:n rahoittamaa IMPROVE-projektia, jossa muun muassa poliisin, terveydenhuollon ja sosiaalialan ammattilaisten ja tutkijoiden yhteistyön kautta haetaan keinoja lähisuhdeväkivallan kitkemiseksi. Nyt julkistettava AinoAid™ toimii sekä suomeksi että englanniksi. Alustan rakentamisessa on mahdollistettu monikielisyys ja soveltuvuus eri maiden toimintamalleihin ja kulttuureihin. Palvelu julkaistaan vuoden 2024 aikana myös Saksassa, Itävallassa, Ranskassa ja Espanjassa.

Yhteyshenkilöt

We Encourage:
toimitusjohtaja Anna Juusela, puh. 040 557 2836, anna.juusela@encourage.fi

Loihde:
AI-palvelualueen johtaja Tuomas Lahtinen, puh. 041 731 8200, tuomas.lahtinen@loihde.com

Tietoja julkaisijasta

We Encourage (WE) on vaikuttavuusyritys, joka tarjoaa mielenterveyden tukea ja ohjausta lähisuhdeväkivaltaa kokeville. Usein palvelut on suunnattu pääasiassa väkivallan kokijoille, mutta me ymmärrämme, että väkivaltaa ei vain tapahdu, aina on joku, joka syyllistyy väkivaltaan. Palvelumme on rakennettu kattamaan kaikki väkivallan sidosryhmät ja tarjoamme tukea paitsi uhreille myös väkivallan tekijöille. Palveluissamme otetaan pitkällä aikavälillä huomioon myös muut perheväkivallasta kärsivät sidosryhmät, kuten mm. perheenjäsenet ja ystävät. Palvelumme kattavat myös ammattilaiset. encourage.fi/

Loihde on liiketoiminnan jatkuvuuden mahdollistaja. Autamme asiakkaitamme luomaan kestävää kilpailukykyä datan, tekoälyn ja digitalisaation avulla, hyötymään pilven mahdollisuuksista ja suojautumaan sekä fyysisen että verkkomaailman uhilta. Näiden osaamistemme yhdistäminen tekee Loihteesta ainutlaatuisen ja kokonaisvaltaisen kumppanin. Asiantuntijoita meillä on noin 850, ja Loihteen liikevaihto vuonna 2023 oli 133 miljoonaa euroa. loihde.com