Loihde Oyj:n taloudellinen raportointi 2024

Loihde Oyj  Yhtiötiedote   28.11.2023 klo 15.00 Loihde Oyj julkaisee taloudellisia raportteja vuonna 2024 seuraavasti: Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2023 perjantaina 1.3.2024 Liiketoimintakatsaus tammi–maaliskuulta 2024 tiistaina 30.4.2024 Puolivuosikatsaus tammi–kesäkuulta 2024 tiistaina 27.8.2024 Liiketoimintakatsaus…

Loihde Oyj jakaa lisäosinkoa yhden euron osaketta kohti

Loihde Oyj Yhtiötiedote 13.11.2023 klo 15.00 Loihde Oyj jakaa lisäosinkoa yhden euron osaketta kohti Loihde Oyj:n yhtiökokous valtuutti 4.5.2023 yhtiön hallituksen päättämään enintään 1,00 euron lisäosingon jakamisesta osakkeelta emoyhtiön jakokelpoisista…

Sisäpiiritieto, tulosvaroitus: Loihde laskee konsernin oikaistun käyttökatteen ohjeistusta sekä täsmentää digitaalisen kehittämisen liikevaihdon ohjeistusta vuodelle 2023

Loihde Oyj   Yhtiötiedote  13.11.2023 klo 14.10   Sisäpiiritieto Loihde Oyj laskee vuoden 2023 tulosohjeistustaan konsernin oikaistun käyttökatteen osalta ja täsmentää digitaalisen kehittämisen liikevaihdon ohjeistusta. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan olevan 7–9 miljoonaa…

Loihteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan kokoonpano

Loihde Oyj     Yhtiötiedote 19.9.2023 klo 14.10 Loihde Oyj:n (”Loihde”) varsinainen yhtiökokous päätti 6.5.2021 osakkeenomistajien nimitystoimikunnan perustamisesta. Toimikunnan tehtävänä on valmistella hallituksen jäsenten lukumäärää, valintaa ja palkitsemista koskevat ehdotukset Loihteen…

Loihde Oyj:n osakkeen markkinatakaus päättyy

Loihde Oyj Yhtiötiedote 21.6.2023 klo 14.30 Loihde Oyj on irtisanonut Lago Kapital Oy:n kanssa solmitun markkinatakaussopimuksen, joka päättyy 31.7.2023. Yhtiö arvioi, että osakkeen likviditeetti on riittävä ilman markkinatakausta. Lisätietoja Toimitusjohtaja…