Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Taloudelliset tavoitteemme strategiakaudelle 2021–2024 ovat:

Liikevaihto: Tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot.

Kannattavuus: Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Yhtiö suunnittelee siirtyvänsä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin strategiakauden aikana. IFRS-siirtymä nostaisi oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3–4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi*.

*Yhtiön johdon arvioima, noin 3–4 prosenttiyksikön ero IFRS- ja FAS-standardin mukaisesti lasketussa oikaistussa EBITDA-marginaalissa johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Näkymät vuodelle 2021

Loihde aikoo vuoden 2021 aikana toteuttaa pitkän aikavälin tavoitteiden saavuttamiseen liittyviä toimia, joista aiheutuvat kehityskulut väliaikaisesti alentavat yhtiön operatiivista kannattavuutta. Lisäksi on oletettavaa, että vuonna 2020 koronapandemian johdosta alentuneet kustannukset palautuvat osittain vuoden 2021 aikana.

Vuonna 2021 Loihde odottaa digitaalisessa liiketoiminnassa jatkuvien toimintojen liikevaihdon kasvavan. Turvaliiketoiminnassa liikevaihdon odotetaan pysyvän edellisen vuoden tasolla tai kasvavan maltillisesti. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan jäävän vuoden 2020 tasosta.