Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Taloudelliset tavoitteemme strategiakaudelle 2021–2024 ovat:

Liikevaihto: Tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot.

Kannattavuus: Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Yhtiö on päättänyt siirtyä IFRS-standardin mukaiseen raportointiin tilikaudesta 2022 lähtien. IFRS-siirtymä nostaisi oikaistua EBITDA-marginaalia johdon arvion mukaan noin 3–4 prosenttiyksikköä FAS-standardin mukaisesti laskettua korkeammaksi*.

*Yhtiön johdon arvioima, noin 3–4 prosenttiyksikön ero IFRS- ja FAS-standardin mukaisesti lasketussa oikaistussa EBITDA-marginaalissa johtuu pääasiassa IFRS 16-standardin mukaisesta vuokrasopimus- ja leasing-käsittelystä.

Näkymät vuodelle 2022

Vuonna 2022 Loihde odottaa jatkuvien toimintojen liikevaihdon turvaliiketoiminnassa kasvavan noin 18 % ja digitaalisessa kehittämisessä kasvavan edellisvuotta nopeammin eli yli 13 %. Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2021 tasosta, joka oli 4,3 miljoonaa euroa.