Taloudelliset tavoitteet ja näkymät

Taloudelliset tavoitteemme strategiakaudelle 2021–2024 ovat:

Liikevaihto: Tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot.

Kannattavuus: Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna.

Näkymät vuodelle 2023

Vuonna 2023 Loihde odottaa liikevaihdon kasvavan turvaliiketoiminnassa yli 10 % ja digitaalisessa kehittämisessä yli 10 %.
Konsernin oikaistun käyttökatteen arvioidaan paranevan vuoden 2022 tasosta, joka oli 10,3 miljoonaa euroa.