Yhtiökokous

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Varsinainen yhtiökokous 2024

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tiistaina 7.5.2024 Vaasassa.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu (pdf)
Esityslista 
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Toimitusjohtajan katsaus (esitysmateriaali)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Vuosikertomus 2023 (sisältää hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen, tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä sekä palkitsemisraportin)
Hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten esittelyt

****

Valtakirjamallit

Valtakirja
Valtuutuksen siirto
Valtuutuksen peruutus

 

Aiemmat yhtiökokoukset

+ 2023 varsinainen yhtiökokous

Varsinainen yhtiökokous 2023

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.5.2023 klo 14.00 Seinäjoella.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Yhtiökokouskutsu
Esityslista
Hallituksen ehdotukset yhtiökokoukselle
Toimitusjohtajan katsaus (esitysmateriaali)
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Vuosikertomus 2022 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin
Palkitsemispolitiikka 2022  (hyväksytty varsinaisessa yhtiökokouksessa 2022)
Hallitukseen ehdotettavien uusien jäsenten esittelyt
Yhitökokouskutsun liitteet:
1. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot, nimitystoimikunnan ehdotus
2. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken, nimitystoimikunnan ehdotus (päivitetty 2.5.2023 huhtikuun 2023 keskikurssin pohjalta laskettu merkintähinta)
Osakkeenomistaja Tuulia Holkkolan käsittelyvaatimus Loihde Oyjn varsinaiseen yhtiökokoukseen
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

- sulje

+ 2022 varsinainen yhtiökokous

2022 varsinainen yhtiökokous

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouskutsu 2022 (pdf);   linkki yhtiötiedotteeseen
Kokouksen esityslista 
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus (video)
Loihde Oyj:n vuosikertomus 2021 sisältäen hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen sekä tilintarkastuskertomuksen, selvityksen hallinto- ja ohjausjärjestelmästä ja palkitsemisraportin
Palkitsemispolitiikka 2022
Hallitukseen ehdotettavien henkilöiden esittely
Yhtökokouskutsun liitteet:
1. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaisen palkkiojärjestelmän ehdot
2. Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken (Päivitys 2.5.2022: Liitteeseen 2 lisätty osakekohtainen merkintähinta, joka on laskettu osakkeen huhtikuun keskikurssin perusteella.)
Yhtiökokouksen tietosuojaseloste

- sulje
+ 2018 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 varsinainen yhtiökokous


2016 varsinainen yhtiökokous
Anvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016

- sulje