Yhtiökokous

Yhtiökokous on Loihde Oyj:n ylin päättävä elin. Yhtiökokouksessa osakkeenomistajat päättävät muun muassa tilinpäätöksen vahvistamisesta ja taseen osoittaman voiton käyttämisestä, vastuuvapauden antamisesta hallituksen jäsenille sekä toimitusjohtajalle, hallituksen jäsenten valinnasta ja palkkiosta sekä tilintarkastajan valinnasta ja tilintarkastajan palkkiosta.

Varsinainen yhtiökokous pidetään vuosittain yhtiön hallituksen määräämänä ajankohtana kesäkuun loppuun mennessä ja siinä käsitellään osakeyhtiölain ja yhtiöjärjestyksen mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat sekä mahdolliset muut kokouskutsussa mainitut ehdotukset. Ylimääräinen yhtiökokous kutsutaan koolle tarvittaessa.

Osakkeenomistajalla on oikeus osakeyhtiölain mukaisesti saada yhtiökokoukselle kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Yhtiökokous 2022

Loihde Oyj:n varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi torstaina 5.5.2022. Hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin julkistettavalla kutsulla.

Osakkeenomistajan mahdollinen pyyntö saada vaatimansa asia Loihteen varsinaisen yhtiökokouksen 2022 käsiteltäväksi tulee ilmoittaa Loihteen hallitukselle viimeistään 9.3.2022. Pyyntö on toimitettava päätösehdotuksineen kirjallisesti osoitteeseen Loihde Oyj, Silmukkatie 6, 65100 Vaasa tai sähköpostitse osakeasiat@loihde.com.

Yhtiökokous 2021

Viria Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 6.5.2021 klo 14.00 Framin auditoriossa osoitteessa Frami B, Kampusranta 9, 60320 Seinäjoki.

Yhtiökokouksen pöytäkirja
Yhtiökokouksen päätökset
Toimitusjohtajan katsaus (pdf)
Toimitusjohtajan katsaus (video)

Yhtiökokouskutsu
Ehdotukset yhtiökokoukselle
Viria Oyj:n vuosikertomus ja tilinpäätös vuodelta 2020
Liitteet:
1    Yhtiöjärjestys muutetussa muodossaan
2    Nimitystoimikunnan työjärjestys
3    Hallituksen pitkän aikavälin osakepohjaiseen palkkiojärjestelmään liittyvän suunnatun maksullisen osakeannin ehdot ja osakkeiden jakautuminen merkitsijöiden kesken
Tiedoksi: Hallituksen osakepalkkiojärjestelmän ehdot (hyväksytty yhtiökokouksessa 25.6.2020)

Yhtiökokouksen tietosuojaseloste
****

Valtakirjamallit

Valtakirja
Valtuutuksen siirto
Valtuutuksen peruutus


 

Aiemmat yhtiökokoukset+ 2018 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 varsinainen yhtiökokous


+ 2017 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 ylimääräinen yhtiökokous


+ 2016 varsinainen yhtiökokous


2016 varsinainen yhtiökokous
Anvia Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen pöytäkirja 2016

- sulje