Loihde sijoituskohteena

Rakennamme asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja sekä suojelemme heitä tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä.

Toimintamme ytimessä on kasvattaa asiakkaidemme kilpailukykyä hyödyntämällä dataa ja digitalisaatiota sekä auttaa asiakkaitamme turvaamaan ihmiset, tieto ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Toimimme kasvavilla ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä digitaalisten palveluiden ja turvallisuuden markkinoilla. Molempia yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo isoja mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle mutta luo myös uusia uhkia.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassaan Loihde auttaa asiakkaitaan hyödyntämään tietoa ja digitalisaatiota paremman asiakaskokemuksen tuottamiseksi ja kilpailuetujen saavuttamiseksi. Loihde tuottaa tiedolla johtamisen ja data-analytiikan palveluita sekä digitalisaation edistämisen ratkaisuja palvelu- ja käyttöliittymämuotoilusta ohjelmistokehitykseen.

Loihteen turvaliiketoiminnan keskiössä on turvata niin ihmiset, tieto kuin asiakkaiden liiketoiminnan jatkuvuus. Verkottuneessa maailmassa tähän tarvitaan sekä digitaalisia että fyysisiä suojauskeinoja, ja Loihteen turvaratkaisut kattavat sekä kyberturvapalvelut että fyysisen turvan, kuten lukituksen ja turvateknologian ratkaisut.

Vahvuutemme

  • Olemme yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista
  • Tarjoamme koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun
  • Verkostomalli tuo hyötyjä ja tehokkuutta
  • Kaksi pääliiketoimintaa luo kasvumahdollisuuksia ja tuo vakautta suhdannevaihteluissa
  • Sitoutunut ja osaava henkilöstö
  • Monipuolinen ja laaja asiakaskunta
  • Vahva taseemme tarjoaa stabiiliutta ja mahdollistaa strategiaa tukevia yritysostoja

Tutustu strategiaamme ja liiketoimintoihimme.

Tunnuslukuja 2022

123,0 M€

Liikevaihto

10,3 M€

Oikaistu käyttökate

885

Henkilöstö