Loihde sijoituskohteena

Rakennamme asiakkaillemme digitaalisia ratkaisuja sekä suojelemme heitä tietoturva- ja muilta turvallisuusriskeiltä.

Toimintamme ytimessä on kasvattaa asiakkaidemme kilpailukykyä hyödyntämällä dataa ja digitalisaatiota sekä auttaa asiakkaitamme turvaamaan ihmiset, tieto ja liiketoiminnan jatkuvuus.

Toimimme kasvavilla ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä digitaalisten palveluiden ja turvallisuuden markkinoilla. Molempia yhdistää digitaalisen ja fyysisen maailman limittyminen yhä tiiviimmin keskenään, mikä luo isoja mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle mutta luo myös uusia uhkia.

Vahvuutemme

  • Olemme yksi Suomen suurimmista kokonaisvaltaisen yritysturvallisuuden toimittajista
  • Tarjoamme koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun
  • Viisi toisiaan tukevaa palvelualuetta luo kasvumahdollisuuksia ja tuo vakautta suhdannevaihteluissa
  • Sitoutunut ja osaava henkilöstö
  • Monipuolinen ja laaja asiakaskunta
  • Vahva taseemme tarjoaa stabiiliutta ja mahdollistaa strategiaa tukevia yritysostoja

Tutustu strategiaamme ja palveluihimme.

Tunnuslukuja 2022

123,0 M€

Liikevaihto

10,3 M€

Oikaistu käyttökate

885

Henkilöstö