Markkinat

Loihde toimii yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisillä IT- ja turvallisuusmarkkinoilla. Yhtiön päämarkkina-alue on Suomi. Tämän lisäksi yhtiöllä on digitaalisen kehittämisen liiketoimintaa Ruotsissa.

Loihteen toimintamarkkinat kasvavat ja yhtiö pyrkii keskittymään nimenomaan markkinoiden kasvusegmentteihin.

  • IT-kokonaismarkkinoilla Loihde keskittyy palvelumarkkinoihin, etenkin uusien digitaalisten palveluiden markkinasegmenttiin.
  • Turvamarkkinoilla Loihde toimii sekä fyysisen turvan markkinalla että kyberturvamarkkinalla ja tarjoaa nämä segmentit yhdistäviä kokonaisturvallisuuden palveluita.

Yhtiön johdon näkemyksen mukainen Suomen IT-palvelumarkkinan kehitys

 

 

Lähde VALOR Partners

Fyysinen ja digitaalinen maailma limittyvät tiiviimmin yhteen

Alati käynnissä oleva digitalisaatio ja tietotekniikan yleistyminen laajasti arkielämän eri toiminnoissa on aiheuttanut merkittäviä muutoksia ihmisten, yritysten ja organisaatioiden toimintatavoissa, ja yhtiön johdon arvion mukaan tämä muutostrendi tulee jatkumaan myös tulevaisuudessa.

Digitalisaatio sekä phygitaalisuus, eli fyysisen ja digitaalisen maailman limittyminen tiiviimmin keskenään, yhdistävät Loihteen toimintamarkkinoita eli IT-palvelumarkkinaa sekä turvallisuusmarkkinaa yhä voimakkaammin toisiinsa. Tämä murros luo yhtiön arvion mukaan merkittäviä mahdollisuuksia asiakkaiden liiketoiminnan kehittämiselle, kuten kameravalvonnasta saatavan tiedon analysointi digitaalisin keinoin ja hyödyntäminen liiketoiminnassa, mutta myös uusia uhkia niin liiketoiminnan prosessien kuin palveluiden ja järjestelmien turvallisuuden kannalta.

Fyysisen ja digitaalisen maailman välisen rajan hämärtyminen luo yhtiön johdon näkemyksen mukaan kysyntää Loihteen kaltaisille toimijoille, jotka kykenevät auttamaan asiakkaitaan paitsi uusien digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tiedon hyödyntämisessä, myös niihin liittyvien turvallisuusuhkien ennakoinnissa ja ratkaisemisessa.