Toimitusjohtajan katsaus


Vuosi 2021 oli Loihteelle monella tavalla historiallinen. Toteutimme mittavan brändiuudistuksen, teimme strategiamme toteuttamisen kannalta tärkeitä yrityskauppoja ja listauduimme First Northiin. Kaiken tämän rinnalla liiketoimintamme on kehittynyt suunnitelmiemme mukaisesti, kasvoimme kaikissa liiketoiminnoissamme ja tulos oli odotuksiemme mukainen.

Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi 6 prosenttia 107,2 miljoonaan euroon. Oikaistu käyttökate jäi odotetusti edellisvuoden tasosta johtuen liiketoiminnan kehittämiseen tehdyistä panostuksista ja oli 4,3 miljoonaa euroa eli 3,9 % liikevaihdosta.

Strategianamme on tuottaa yrityksille ja yhteisöille digitaalisen kehittämisen ja turvallisuuden kokonaispalveluita, ja haemme niistä parantuvaa kannattavuutta ja kasvua sekä orgaanisesti että yritysostoilla. Olemme rakentamassa Loihteesta kokonaisuutena toimivaa palveluyhtiötä kehittäen molempia liiketoimintoja sekä integraatiokyvykkyyksiä, joissa yhdistelemme niiden palvelualueita.

Alkukesällä konserniin liittynyt Loihde Advisory (entinen Talent Base Oy) vahvistaa digitaalisen kehittämisen liiketoimintaamme erityisesti datalähtöisen liikkeenjohdon konsultoinnin ja ratkaisusuunnittelun osaamisellaan.

Keskittyminen ydinliiketoimintoihimme on tarkoittanut myös luopumista niiden ulkopuolelle jääneistä osista. Tällaisia olivat TV-palveluita tuottava Hibox Systems ja hälytyskeskusliiketoiminta, joiden myynti selkeytti digitaaliseen kehittämisen, kyberturvan ja turvateknologian palveluihin keskittyvää liiketoimintamalliamme.

Digitalisaation ja tiedolla johtamisen ratkaisuihin kohdistuu edelleen voimakasta kysyntää, johon monipuolinen tarjoomamme vastaa erinomaisesti. Laaja, koko digitaalisen kehittämisen arvoketjun kattava osaamisemme kattaa asiakkaiden tarpeita aina digistrategiasta ja ratkaisusuunnittelusta data-analytiikkaan, sovelluskehitykseen ja muutoshallintaan asti. Suurin asiakastoimialamme digikehittämisen liiketoiminnassa on pankki- ja vakuutussektori, joka on jo pitkään ollut edelläkävijä data- ja digiratkaisujen käyttämisessä ja kehittää niitä aktiivisesti.

Loihde on luotettu turvallisuuskumppani monille yhteiskunnan kriittisille toimijoille, kuten sotesektorille ja muulle julkishallinnolle sekä energiayhtiöille. Puolustusvoimien kanssa solmimme yhteensä lähes 13 miljoonan arvoiset puitesopimukset, joilla vuosia kestänyt yhteistyömme jatkuu ja tiivistyy.

Yksi turvallisuus -konseptimme, eli fyysisen ja kyberturvan yhdistävät ratkaisumme ovat saaneet hyvän vastaanoton markkinoilla, ja kasvava joukko kokonaisturvallisuusasiakkaita on todiste keskittämisen hyödyistä sekä turvallisuuden että kustannusten hallintaan.

Olemme nyt Loihde. Muuntautuminen Loihteeksi alkoi konsernin ja emoyhtiön nimenmuutoksella keväällä, ja tytäryhtiöissä Loihde-alkuisiin brändeihin siirryttiin syyskuun alussa. Yhteisellä brändillä liiketoimintamme hahmottuu sidosryhmillemme selkeämpänä kokonaisuutena ja osaamisemme monipuolisuus nousee paremmin esille.

Olemme ottaneet useita askeleita ristiinmyynnin, yhteisten asiakasratkaisujen ja toimintamallien kehittämisessä, ja jatkamme näiden kehityshankkeiden parissa tänäkin vuonna. Onnistumiset yhteistarjoomamme myynnissä ja asiakkuuksien syventämisessä ovat osoittaneet suuntamme olevan oikea. Meillä on ainutlaatuinen yhdistelmä turvallisuuden ja digitaalisen kehittämisen osaamista, mikä mahdollistaa markkinoilla erottuvat integroidut ratkaisut. Joulukuussa allekirjoitimme Tullin kanssa 2,9 miljoonan euron arvoisen sopimuksen juuri tällaisesta kahden liiketoimintamme osaamista yhdistävästä videoanalytiikkaratkaisusta.

7.10.2021 alkaen Loihteen osakkeet ovat olleet kaupankäynnin kohteena First North -markkinapaikalla. Yhtiön laajan omistajakunnan vuoksi listautuminen on ollut yhtiön tavoitteena jo usean vuoden ajan, ja koska yhtiö oli jo ehtinyt kehittää prosessejaan listautumista silmällä pitäen, varsinainen listautumishanke eteni jouhevasti.

Haluamme omalta osaltamme edistää kestävää kehitystä ja hyvinvointia, ja olemme päivittäneet ja laajentaneet Loihteen vastuullisuusohjelmaa. Liiketoimintamme itsessään, turvallisuus ja digitaaliset ratkaisut, tuottaa yhteiskunnalle vakautta ja säästää resursseja. Vastuullisuustavoitteissamme korostuu erityisesti entistä paremman ja tasa-arvoisemman työelämän rakentaminen.

Loihteen menestys rakentuu osaavan henkilöstömme varaan, ja olen ylpeä huippuammattilaisista koostuvasta työyhteisöstämme, jossa näkyy toisten arvostaminen ja vahva sitoutuminen. Viimeisen vuoden aikana lisääntynyt henkilöstön vaihtuvuus on haaste kaikille toimialan yrityksille, myös Loihteelle, mutta olemme onnistuneet rekrytoinneissa melko hyvin ja myös kasvattamaan henkilöstömääräämme. Uskomme verkostomallimme toimivan hyvin työntekijämarkkinoilla, sillä voimme tarjota digiammattilaisille erilaisia ympäristöjä ja palkkamalleja. Haluan kiittää henkilöstöämme erinomaisesta työstä kuluneen vuoden aikana.

Parhaat kiitokset myös asiakkaillemme, osakkeenomistajillemme ja kumppaneillemme, lupaamme olla luottamuksenne arvoisia.

Samu Konttinen
toimitusjohtaja