Toimitusjohtajan katsaus

Vuotta 2022 voisi lyhyesti kuvailla yhden yhteisen toimintaperiaatteemme sanoin, ”kasvua moneen suuntaan”. Taloudellisen tuloksen lisäksi vahvistimme tarjoomaamme, osaamistamme ja palvelukykyämme. Myös sisäisen toimintamme ja työyhteisömme kehittämisessä otimme tärkeitä askeleita eteenpäin.

Loihteen jatkuvien toimintojen liikevaihto kasvoi edellisvuodesta 18 % ja oikaistu käyttökate parani 42 %. Molemmat liiketoiminnat kasvoivat markkinakasvua nopeammin ja kannattavuus paranee hyvää vauhtia.

Kasvun taustalla on orgaanisen kasvun lisäksi kaksi merkittävää yritysostoa. Alkukesällä Loihteeseen liittynyt Turvakolmio on vahvistanut asemaamme turvatekniikan markkinassa erityisesti pääkaupunkiseudulla ja paloturvallisuuden palveluissa. Loihde Trust on nyt arviomme mukaan Suomen suurin sähköisen turvatekniikan palvelutuottaja. Turvakolmio on loppuvuoden aikana onnistuneesti integroitu Loihde Trustiin, minkä odotamme tuovan jatkossa mittakaavaetuja sekä tätä kautta potentiaalia kannattavuuden parantamiseen.

Toinen yritysostomme Onrego Oy toi tärkeää vahvistusta pilviosaamisellemme. Pilviteknologiat liittyvät kiinteästi sekä turvaratkaisuihin että digitaalisen kehittämisen liiketoimintaamme, sillä digikehitys- ja datahankkeissa käytetään pilvialustoja ja pilviturvallisuus on kyberturvan nopeimmin kasvavia alueita. Uutena palvelualueena Onrego tuo tarjoomaamme jatkuvana palveluna toimitettavan pilviympäristön hallintapalvelun. Taloudellisessa raportoinnissa Onrego sisältyy digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alueeseen, ja se toimii jatkossa nimellä Loihde Cloudon.

Turvaliiketoiminta kasvoi vuoden aikana hienosti. Turvakolmio-hankinnan lisäksi liiketoiminta saavutti hyvää orgaanista kasvua sekä turvatekniikassa että digitaalisessa turvallisuudessa. Tyytyväinen voi olla myös uniikin Yksi turvallisuus -kokonaispalvelumme merkittävään kasvuun. Yhä useampi yritys on todennut turvatekniikan ja kyberturvan keskittämisen edut kokonaisturvallisuuden hallinnassa.

Tuotamme palveluita monille yhteiskunnan kriittisille toimijoille, kuten sotesektorille, puolustusvoimille ja muulle julkishallinnolle sekä energiayhtiöille. Kuluneena vuonna teimme muun muassa isoihin sairaalahankkeisiin laajoja henkilöturva- ja lukitustoimituksia. Digitaalisen turvallisuuden palveluistamme parhaiten kasvoivat jatkuvana palveluna toteutettava CSOC 24/7 -kybervalvonta sekä identiteetin- ja pääsynhallinnan konsultointi. Myös asiakkaiden kriittisten tuotantoverkkojen (OT/SCADA) turvaamisen kysyntä on kasvanut, ja olemme solmineet siihen liittyviä uusia asiakassopimuksia.

Maailmanlaajuinen komponenttipula vaikeutti koko vuoden ajan monia turvatekniikan ja digitaalisen turvallisuuden asiakasprojekteja. Onnistuneen projektinhallinnan ja hankinnoissa toteutetun varautumisen ansiosta toimituksia pystyttiin toteuttamaan kuitenkin suhteellisen hyvin, ja komponenttipulan vaikutukset jäivät pelättyä pienemmiksi.

Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa alkuvuoden vahva kasvu hidastui selvästi syksyllä. Merkittävimpänä syynä oli kahden ison asiakkaan ostojen supistaminen, mikä laski käyttöastetta ja vaikutti näin myös konsernin kannattavuuteen. Digipalveluiden kysynnässä näkyy yleisemminkin lievää hiipumista suhdannetilanteen epävarmuuden myötä. Keskipitkällä aikavälillä emme näe markkinatilanteen vielä muuttuneen, sillä digitalisaatio etenee rivakasti ja yritykset haluavat aktiivisesti kehittää toimintojaan palvellakseen omia asiakkaitaan paremmin. Digikehitysyhtiöidemme laaja kokonaistarjooma digi- ja datastrategioiden suunnittelusta datan hyödyntämiseen, ohjelmistokehitykseen, designosaamiseen ja pilvikonsultointiin vastaa hyvin asiakkaiden tarpeisiin, ja uskomme it-palvelualan jatkuvan hyvänä kasvumarkkinana Loihteelle.

Loihteella on ainutlaatuinen yhdistelmä turvallisuuden, digikehittämisen ja pilviteknologioiden osaamista, mikä mahdollistaa markkinoilla erottuvat integroidut ratkaisut. Loihteen yhtiöiden välinen ristiinmyynti on vuoden aikana moninkertaistunut, ja asiakasprojekteissa on yhä useammin mukana osaajia kahdesta tai kolmesta Loihde-yhtiöstä. Kasvavassa määrin toimitamme asiakasprojekteja myös Suomen ja Ruotsin yksiköiden yhteistyönä.

Tekoäly kytkeytyy moniin palvelualueisiimme, ja panostamme vahvasti tekoälyratkaisuiden sekä tekoälyn hallinnan kehittämiseen Loihde AI -osaamiskeskittymässämme. Tekoälyn turvallisuus ja vastuullisuus on tärkeä painopiste tekoälyratkaisuidemme kehittämisessä.

Olemme yksinkertaistaneet Loihteen yhtiörakennetta yhdistämällä joitakin tytäryhtiöitämme isommiksi kokonaisuuksiksi. Vuodenvaihteessa sulautimme kaikki turvaliiketoiminnan yhtiöt Loihde Trust Oy:hyn. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminnassa Loihde Advisory ja Loihde Analytics ovat yhdistymässä Loihde Advanceksi. Loihde Factor ja Loihde Cloudon jäävät edelleen erillisiksi yhtiöiksi. Ominaista Loihteelle on jatkossakin verkostomainen toimintatapa, jossa näkyvät yhtiöiden omat vahvuudet ja kulttuurit ja kuitenkin yhdessä toimimalla pystymme tarjoamaan laajoja palvelukokonaisuuksia.

Haluan kiittää asiakkaitamme ja omistajiamme luottamuksesta Loihdetta kohtaan. Olemme saaneet tehdä hienoja projekteja ja tärkeää työtä asiakkaidemme toiminnan jatkuvuuden varmistamiseksi. Sen kaiken ovat mahdollistaneet ja toteuttaneet meidän osaavat ja sitoutuneet huippuammattilaisemme, jotka jälleen ansaitsevat isot kiitokset.

Samu Konttinen
Toimitusjohtaja