Toimitusjohtajan katsaus


Vuoden 2020 vuosikertomuksesta

Vuosi 2020 oli koronapandemian myötä hyvin poikkeuksellinen. Viriassa vuoden kehityskulku noudatti hyvin samaa kaavaa kuin markkinoilla yleisemminkin. Yhtiön alkuvuonna hyvin alkanut kasvu tyrehtyi keväällä, kun pandemian puhkeamisen myötä epävarmuus valtasi alaa, asiakkaiden päätöksenteko pitkittyi ja rajoitustoimet estivät asiakastoimituksia. Alkusyksyn aikana tilanne tasaantui, eikä pandemian toinen aalto syksyllä enää vaikuttanut liiketoimintaa heikentävästi. Loppuvuosi olikin jo oikein hyvä; asiakkaat käynnistivät siirtämiään hankkeita ja etätyöskentelyn edellyttämät uudet toimintatavat vakiintuivat. Pandemiasta johtuva epävarmuus kuitenkin jatkui ja ulottuu varmasti vielä vuodelle 2021.

Viria kasvatti liikevaihtoaan 3,6 prosentilla 106,8 miljoonaan euroon, ja oikaistu käyttökate oli 6,2 miljoonaa euroa eli 5,8 % liikevaihdosta. Olosuhteet huomioiden voimme olla tähän tyytyväisiä. Korona leikkasi vuodelle odotettua kasvua, mutta kaikkiaan sen vaikutukset yhtiön liiketoimintaan olivat koko vuoden osalta maltilliset. Esimerkiksi markkinointi- ja matkakulut jäivät pandemian vuoksi suunnitellusta tasosta ja täten auttoivat kannattavuudessa. Liikevaihdon kasvu on pääosin peräisin Virian turvaliiketoiminnasta. Digitaalisen kehittämisen liiketoimintaan kevään epävarmuus vaikutti voimakkaammin. Siinä liiketoiminta alkoi normalisoitua vasta vuoden loppupuolella, mutta vuoden viimeiset kuukaudet olivatkin jo varsin hyviä.

Virian liiketoiminnasta noin neljännes on jatkuvia palveluita, ja tämä toi yhtiölle vakautta aikana, jolloin projektiliiketoiminta sekä konsultointi kärsivät pandemian tuomista epävarmuuksista. Jatkuvien palveluiden osuuden kasvattaminen on yksi meidän prioriteeteistamme ja olemme esimerkiksi kyberturvan SOC-palveluissa erittäin hyvässä kasvuvauhdissa.

Viria toimii kahdella kasvavalla ja yhteiskunnan kehityksen kannalta keskeisellä toimialalla, turvallisuudessa ja digitaalisissa palveluissa. Koronapandemian myötä digitalisaatio on levittäytynyt myös sellaisille aloille ja toimintoihin, jotka ovat tähän asti pärjänneet perinteisemmillä toimintatavoilla. Tämä lisää kysyntää Virian tuottamille palveluille ja on näkynyt myös siinä, että digitalisaatioprojekteihin yhdistetään yhä useammin prosessien uudistamista palvelumuotoilua hyödyntämällä.

Toimintojen siirtyessä yhä voimakkaammin verkkoon kyberturvallisuuden merkitys kasvaa ja ulottuu yhä laajemmalle myös fyysiseen maailmaan. Tietomurrot ja erilaiset kyberhyökkäykset jatkavat kasvuaan ja ovat merkittävä uhka kaikille toimialoille. Pula tietoturvaosaajista luo kysyntää Virian tarjoamille kokonaisvaltaisille tietoturva- ja yritysverkkopalveluille. Nämä yhdistettynä fyysisen turvan ratkaisuihimme muodostavat hyvin kattavan turvallisuuden kokonaistarjooman.

Digitalisaation edistämiseen ja tiedon parempaan hyödyntämiseen liittyviä palveluita tuotetaan Virialla kahdessa yhtiössä, Aureoliksessa ja Bitfactorissa. Yhtiöt ovat kuluneen vuoden aikana tiivistäneet yhteistyötään ja yhdistäneet palvelutarjoomansa Murros-asiantuntijapalveluksi. Yli kolmensadan asiantuntijansa voimin yhtiöt pystyvät palvelemaan asiakkaita hyvin laajasti. Monipuolinen osaamisemme kattaa muun muassa tiedolla johtamisen edistämisen, palvelumuotoilun, digitaalisten palveluiden toteuttamisen ja erilaisille data-alustoille toteutettavan data-analytiikan ja tekoälyratkaisut.

Henkilöstömme ja asiakkaidemme terveys ja turvallisuus ovat meille ensisijaisen tärkeitä, ja viimeisen vuoden aikana tähän saatiin paneutua korostuneesti. Olen ylpeä henkilöstöstämme, joka on hyvin tehokkaasti omaksunut etätyön ja turvallisen lähityön parhaat käytännöt ja osoittanut ketteryyttä ja asiakaslähtöistä asennetta uudenlaisessa tilanteessa. Isot kiitokset teille.

Haluan myös kiittää asiakkaitamme ja osakkeenomistajiamme luottamuksestanne Viriaa kohtaan.