Toimitusjohtajan katsaus


Listautumisen markkinointiesitteestä

Ihmiset edellä jo vuodesta 1882

Loihde on digitaalisen kehittämisen ja turvaratkaisujen asiantuntija. Autamme asiakkaitamme hyödyntämään dataa ja digitalisaatiota ja turvaamaan liiketoiminnan jatkuvuuden. Historiamme ulottuu aina vuoteen 1882 saakka, jolloin vaasalaiset liikemiehet perustivat Oy Waasan Telefooniyhdistyksen, joka oli viides puhelinyhtiö Suomessa. Yhtä tänäänkin tuomme uusimma teknologian asiakkaidemme kilpailukykyä edistämään.

Liiketoimintaamme tukee vahva muutos, jossa digitaalinen maailma yhdistyy fyysiseen ja kietoutuu jokaiselle elämänalueelle. Uskomme, että tämä kehitys luo kysyntää Loihteen digikehityspalveluille sekä lisää tarvetta kyberturvalle ja pilvipalveluita hyödyntäville ratkaisuille.

Liiketoimintamme jakautuu kahteen liiketoiminta-alueeseen: digitaaliseen kehittämiseen ja turvaratkaisuihin. Digitaalisen kehittämisen liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille muun muassa tiedolla johtamisen ja datan hyödyntämisen palveluita sekä digitaalisten palveluiden kehittämistä. Turvaratkaisut-liiketoiminta-alue tarjoaa asiakkaille sekä fyysisen turvallisuuden että kyberturvallisuuden palveluita.

Tavoitteenamme on strategiakaudella 2021-2024 kasvattaa liikevaihtoa ja parantaa kannattavuutta molemmilla liiketoiminta-alueillamme. Tavoittelemme keskimäärin yli 10 prosentin vuotuista liikevaihdon kasvua sisältäen mahdolliset yritysostot. Kannattavuuden osalta tavoitteena on saavuttaa yli 10 prosentin oikaistu EBITDA-marginaali IFRS-standardin mukaan laskettuna. Pyrimme myös jakamaan vuosittain osinkoa vähintään 30 prosenttia Loihde-konsernin tilikauden tuloksesta.

Loihteella on vahva tase ja noin 26 000 osakkeenomistajaa eli olemme omistajamäärällä mitattuna Suomen suurimpia listaamattomia yhtiöitä. Suunniteltu listautuminen toteutettaisiinkin niin sanottuna teknisenä listautumisena eli sen yhteydessä ei suunnitella järjestettävän osakeantia tai -myyntiä.  Listautumisen loisi osakkeelle kauppapaikan ja tukisi osakkeen likviditeetin kasvattamista. Listautuminen myös edesauttaisi osakkeen käyttämistä maksuvälineenä mahdollisissa yritysostoissa.  

Suunniteltu listautuminen olisi luonnollinen seuraava askel Loihteelle. Tervetuloa mukaan yhteiselle matkalle!

Samu Konttinen
toimitusjohtaja