Osake

Loihde Oyj:ssä (aik. Viria Oyj) on 5 790 926 osaketta. Yhtiöllä on yksi osakelaji, ja kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa. Yhtiön osakepääoma on 1 504 224 euroa.

Loihde Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq First North Growth Market Helsinki -markkinapaikalla. Osakkeet ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä.

Tarkempia tietoja osakkeesta saa osakemonitorista.