Osake

Loihde Oyj:ssä (aik. Viria Oyj) on 6 007 041 osaketta. Kukin osake oikeuttaa yhteen ääneen yhtiökokouksessa, kuitenkin niin, että kukaan ei saa äänestää enemmällä kuin yhdellä kymmenesosalla kokouksessa edustetusta äänimäärästä. Osakkeenomistaja voi siirtää äänioikeutensa edustajalleen valtakirjalla.

Loihde Oyj toteutti lokakuussa 2017 maksuttoman osakeannin, jossa osakkeenomistaja sai kutakin osaketta kohti 99 uutta osaketta. Katso asiasta kertova tiedote täältä.

Koska Loihteen osake ei ole listattu, sillä ei ole noteerattua markkinahintaa, vaan myyntihinta määräytyy aina ostajan ja myyjän sopimuksella. Privanet-kauppapaikalla Loihteen osakkeilla tehtyjen kauppojen kurssikehitys lokakuusta 2020 huhtikuuhun 2021 näkyy alla olevasta kaaviosta. Kaupankäynti Privanet-kauppapaikalla on keskeytetty 14.6.2021 kauppapaikan toimilupaa koskevan uuden tulkinnan vuoksi.

Arvo-osuusjärjestelmä

Loihde Oyj:n osakkeet ovat Euroclear Finland Oy:n ylläpitämässä arvo-osuusjärjestelmässä, eli osakekirjan sijasta osake on kirjattu kunkin osakkeenomistajan henkilökohtaiselle arvo-osuustilille. Osingon maksaminen osakkeenomistajalle edellyttää, että hänen omistamansa osakkeet on siirretty arvo-osuusjärjestelmään.
Lisätietoja arvo-osuusjärjestelmästä saat täältä.

Muutokset omistuksessa

Kun arvo-osuusjärjestelmään rekisteröidyn osakkeen omistaja vaihtuu, omistajanvaihdos rekisteröidään tilinhoitajayhteisön toimesta (esim. pankki).

Uuden omistajan merkitsemiseksi arvo-osuusjärjestelmään täytyy esittää kirjallinen selvitys omistajanvaihdoksesta sille pankille, jossa on luovuttajan (edellisen omistajan) arvo-osuustili. Tällainen selvitys voi olla esim. alkuperäinen kauppakirja, perukirja ja lainvoimainen perinnönjakokirja, josta käy selvästi ilmi osakkeen siirtyminen uudelle omistajalle.