Paperiosakkeet

Paperimuotoisten osakekirjojen jälkivaihto arvo-osuuksiksi on päättynyt 

Virian yhtiökokous päätti 6.5.2021, että oikeus Viria Oyj:n osakkeisiin ja niihin perustuviin oikeuksiin on menetetty kaikkien sellaisten Viria Oyj:n osakkeiden osalta, joiden kirjaamista osakkeenomistajan arvo-osuustilille ei ole pätevästi vaadittu 30.6.2021 kello 16 mennessä, tai kadonneen ja käräjäoikeudessa kuoletetun osakirjan osalta 31.12.2021 klo 16.00 mennessä.

Oikeuksien menettäminen tarkoittaa, että paperimuotoisella osakekirjalla ei ole enää arvoa. Osakkeet, joita ei ole kirjattu arvo-osuuksiksi, palautuvat yhtiön omistukseen.