Anvia säljer aktier i Finda för att investera i utvidgande av sin affärsverksamhet

I Anvias nya strategi blir säkerhetsteknologi, nätlösningar och informationshantering koncernens kärnverksamheter i Finland. För att göra det möjligt att stärka dessa med investeringar har Anvias styrelse redan beslutat att minska på ägandet inom telebranschen.
Anvia har sålt sina aktier i Finda Oy till en institutionell placerare. Finda är ett investeringsbolag inom ICT-branschen och bolaget är känt särskilt som en av huvudägarna i DNA. Köpesumman är 11,8 miljoner euro och Anvia bokför från denna försäljning en försäljningsvinst på 7,4 miljoner euro i resultatet för år 2016.
Mera information
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…