Anvias extra bolagsstämma skjuts fram till januari

Anvia Abp:s förvaltningsråd har beslutat att annullera den extra bolagsstämma som sammankallats till den 7 december och skjuta fram den till den 19 januari 2017. Föredragningslistan till bolagsstämman ändras inte.

Orsaken till att stämman skjuts fram är de ägararrangemang som pågår hos Anvias största ägare S4F. De övriga ägarna till S4F, dvs. en grupp Finnetbolag, förhandlar som bäst om att sälja sina ägarandelar. S4F äger 17 % av Anvia, så inflytandet i Anvia är stort. Anvias styrelse anser att det är bäst att flytta fram bolagsstämman tills S4F:s ägarförhållanden klarnar, eftersom bolagsstämman kommer att fatta beslut bl.a. om ändring av bolagsordningen. Anvia är den största aktieägaren i S4F med en ägarandel på 43 procent.

Förvaltningsrådet förde en analytisk och konstruktiv diskussion, varefter förvaltningsrådet beslöt at skjuta på bolagsstämman till januari. Beslutet att framflytta bolagsstämman påverkar inte bolagets utveckling och förverkligande av strategin.
Förvaltningsrådet valde Juha Luukko till ordförande för förvaltningsrådet. Sami Ylikortes som sedan juni fungerat som förvaltningsrådets ordförande hade begärt avsked från denna uppgift eftersom Elisa enligt avtal kommer att dra sig ur Anvias förvaltning. Till vice ordförande valdes Tom Westermark.
Bolagets styrelsemedlemmar Aappo Kontu och Axel Sjöblom stod i tur att avgå och omvaldes för en ny mandatperiod.
Mera information
förvaltningsrådets ordförande Juha Luukko, tfn  044 550 2639
styrelseordförande Aappo Kontu, tfn 044 425 2210

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…