Anvia-koncernen är nu Viria.

Anvia-koncernen börjar använda namnet Viria. Med namnändringen betonar vi att koncernen är förnyad och separerad från de bolag som nu är sålda till Elisa.

Namnet Viria kommer från finskans vireä (ung. aktiv, vital), som i Österbotten uttalas viriä. På det här viset berättar namnet om bolagets rötter och skapar samtidigt en bild av ett företag som starkt följer med sin tid och strävar framåt.
”Under hösten har vi byggt upp en ny strategi för Viria och vi börjar bygga upp koncernen till en föregångare inom säkerhets- och nätlösningar samt informationsadministration. Vi förnyar således vår verksamhet starkt och därför är det motiverat att lansera ett nytt namn. Som namn har namnet Anvia varit utmärkt, men namnet är starkt förknippat med televerksamhet så i vårt nya utgångsläge är det bättre att skapa en ny identitet under namnet Viria”, säger koncerndirektör Mika Vihervuori.
Firman för koncernens moderbolag är fortfarande Anvia Abp. Ett beslut om att ändra namnet till Viria Abp kommer att tas vid en extra bolagsstämma den 19 januari 2017. Även firman Anvia Securi Ab kommer att ändras till Viria Securi Ab.
E-postadresserna till anställda inom Viria-koncernens moderbolag och installationsbolaget Viria Link Ab är från och med den 13 december 2016 av formatet  fornamn.efternamn@viria.fi. Bolagens webbplatser finns på adresserna viria.fi och virialink.fi.
Mera information                verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn  040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…