Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Anvia Abp kallas till en extra bolagsstämma som hålls torsdagen den 19 januari 2017 kl. 14.00 i Seinäjoki, i Törnäväsalen. Adress Törnäväntie 24, 60200 Seinäjoki.

Kallelsen och anmälan till stämman

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…