Viria donerade 25 000 euro till Svenska handelshögskolan

Viriakoncernen har donerat 25 000 euro till Svenska handelshögskolans medelinsamlingskampanj. 

– Ständig kompetensutveckling är en grundförutsättning i företagsvärlden i dag. Därför anser vi att det är viktigt att stöda universitetens och högskolornas verksamhet. I expertföretag, som i Viria, krävs det högskoleutbildning för många uppgifter och ofta även fortbildning vid sidan av arbetet, säger Virias koncerndirektör Mika Vihervuori.
Hanken Svenska handelshögskolan och särskilt verksamhetsstället i Vasa erbjuder central utbildning för den svenskspråkiga befolkningen i Österbotten. Cirka en femtedel av Hankens studerande studerar i Vasa och av de utexaminerade stannar upp till 80 % kvar i Österbotten.
– Virias rötter är österbottniska och en betydande del av affärsverksamheten finns fortsättningsvis här. Dessutom är vi på väg att grunda en ny utvecklingsenhet i Vasa, Viria Idé, som kommer att verka i nära samarbete med universiteten. Vi samarbetar också med de regionala läroanstalterna genom att erbjuda ämnen och material för forskningsprojekt, lärdomsprov och övningsarbeten, berättar Vihervuori.
– Samspelet med näringslivet är väldigt viktigt för Hanken och utgör en central del i vår verksamhet. Vi är mycket tacksamma för denna donation och för att Viria lyfter fram vikten av vår växelverkan, säger Svenska handelshögskolans rektor Karen Spens.
Viria har även donerat medel till Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiö och Karleby universitetscenter Chydenius samt till Vasa universitet år 2015.
Mera information:
Virias koncerndirektör Mika Vihervuori, tfn  040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…