Anvia Abp är nu Viria Abp

Namnändringen för moderbolaget i koncernen har registrerats i handelsregistret den 31 januari 2017. Efter detta fungerar bolaget under namnet Viria Abp.

Bolagets FO-nummer (0747682-9), kontouppgifter och faktureringsadresser ändras inte. Som postadress används kontorens gatuadresser. Se mer under kontakt.
Namnbytet har att göra med företagsarrangemanget förra sommaren.
För tillfället ligger fokus i Viriakoncernens verksamhet på säkerhetsteknik och lösningar för informationsnät samt i Sverige på tv-tjänster. Vid sidan av dessa håller vi på att skapa verksamhet kring informationsförädling och analytik. Vår målsättning är att inom de närmaste åren växa betydligt inom alla våra verksamheter och bygga innovativa helhetslösningar som är till nytta för våra kunder.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…