Viria Abp:s bolagsstämma 30.5.2017

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls tisdagen den 30 maj 2017 kl. 14.00 i Framis auditorium i Seinäjoki. Kallelsen till bolagsstämman publiceras i början av maj.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…