Voimatel köper Virias bygg- och underhållstjänster för telenät

Voimatel Oy och Viria Abp har ingått ett affärsavtal, genom vilket Viria Link Ab som producerar bygg-, installations- och övervakningstjänster övergår i Voimatels ägo.

Affären stärker Voimatels roll som landsomfattande producent av datanätstjänster, då företagets leveransförmåga i de österbottniska landskapen breddas. Genom att kombinera Viria Links expert-, nätbyggnations- och övervakningstjänster med sitt nuvarande utbud kan Voimatel uppfylla teleoperatörernas och utrustningstillverkarnas stigande förväntningar ännu bättre än tidigare samt svara på efterfrågan på datanätstjänster som produceras nära kunden.
”Av oss förväntar sig kunderna expert- och nätbyggnationstjänster som ständigt utvecklas, så Viria Links starka lokala tjänsteproduktion, goda kundupplevelser och skicklighet kompletterar vår nuvarande kompetens väl”, konstaterar Voimatels tf. verkställande direktör Kari Keinänen. ”Företag som behöver datanät med hög tillförlitlighet kan när de verkar tillsammans med Voimatel fokusera på sin egen kärnkompetens”, lägger Keinänen till.
I enlighet med sin strategi specialiserar sig Viria i sin nätverksamhet framöver på planering, förverkligande och drift av informationssäkra företagsnät. Experterna som levererar dessa tjänster stannar kvar i Virias tjänst.
”I företagsnäten ser vi goda tillväxtmöjligheter för Viria och beröringspunkter med de tjänster inom säkerhetsteknik som produceras av Viria Securi Ab, som hör till koncernen. När det gäller byggande och underhåll av telenät så gynnar marknaden landsomfattande aktörer med större volymer, och därför tror vi att Viria Link kommer att vara mer framgångsrikt som en del av Voimatel”, säger Viria Link Ab:s verkställande direktör Marko Järvinen.
I företagsaffären överförs hela aktiestocken i Viria Link Ab till Voimatel. Värdet på affären offentliggörs inte. I företaget arbetar ungefär 140 personer. 12 personer övergår i Viria Abp:s tjänst.
Samtidigt har man ingått ett affärsavtal med Are Oy. Genom det avtalet övergår fem personer som arbetat med installationer i teleutrymmen till Are Oy som s.k. gamla arbetstagare den 1 juni 2017.
 
Mer information:
Kari Keinänen, tf. verkställande direktör Voimatel Oy, tfn 050 511 2093
Marko Järvinen, verkställande direktör, Viria Link Ab, tfn 040 555 0322
Mika Vihervuori, verkställande direktör, Viria Abp, tfn 040 720 2140
 
Voimatel Oy är ett finländskt företag som planerar och bygger nät och system för el och data samt producerar tjänster inom underhåll, mätning och informationshantering. Koncernens kunder är Finlands mest betydelsefulla elnätsföretag, teleoperatörer i Östersjöregionen, internationella utrustningstillverkare, kommuner och en omfattande skara betydelsefulla industriföretag. Koncernen tillhandahåller tjänster genom över 700 experter i servicebranschen.
Viria Link Ab är ett företag som tillhandahåller heltäckande tjänster för telenät och som producerar planerings-, installations, övervaknings- och experttjänster för telenät åt sina kunder. Viria Links kunder är teleoperatörer och ledande utrustningstillverkare. Viria Links huvudsakliga marknadsområde är landskapen Södra och Mellersta Österbotten samt Österbotten, övervakningstjänster levererar man i hela Finland.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…