Sappa stärker sin närvaro i Västsverige

Svenska AB Sappa, som hör till Viriakoncernen, har köpt nätoperatören Hasteman Förvaltnings AB.

Hasteman har ett kabel-tv- och bredbandsnät med 5 000 hushåll i Västsverige, bl.a. i Trollhättan, som är känt för sin bilindustri.
“Som en del i vår strategi för fortsatt tillväxt ser vi detta som en viktig affär med stor utvecklingspotential. Vi ser möjligheter och väljer att utmana med det som har betydelse – kundupplevelsen. Det är dags att låta fler kunder uppleva Sveriges kanske mest kundvänliga företag”, säger Hasse Svensson, VD för AB Sappa.
Sappa levererar tv- och bredbandstjänster till över 200 000 hushåll runtom i Sverige och strävar efter att expandera verksamheten ytterligare. Företaget hade en omsättning på 30 miljoner euro i fjol och har 40 medarbetare i Göteborg, Karlstad och Solna.
Mer information:
Hasse Svensson, verkställande direktör, AB Sappa, hasse.svensson(at)sappa.se, +46 702 33 77 31
Mika Vihervuori, verkställande direktör, Viria Abp, mika.vihervuori(at)viria.fi, +358 40 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…