Världsomspännande intresse för företagsaccelerator inom energibranschen

I oktober drar EnergySpin, Finlands första företagsaccelerator inom energibranschen, i gång i Vasa. Viria är med som samarbetspartner.

Det kom in totalt 56 ansökningar till acceleratorn, och mer än två tredjedelar av dessa kom från utlandet. Ansökningarna kom från sammanlagt 24 länder i Europa, Asien, Afrika samt Nord- och Sydamerika.
EnergySpin-företagsacceleratorn är avsedd för startup- och tillväxtföretag som jobbar inom energibranschen och med energilösningar och som söker kraftig global tillväxt. Företagen som har sökt till programmet är startupföretag inom energibranschen och branscher som anknyter till denna, exempelvis företag som fokuserar på branschens digitalisering, IoT, artificiell intelligens, cybersäkerhet, big data och spelifiering.
– Jag är mycket glad över det stora intresset för programmet. Vasa är ett av världens ledande kluster inom energibranschen, vilket märks på ansökningarnas mångsidighet och höga kvalitet, säger Marko Koski, ledare för EnergySpin-acceleratorn.
I mitten av september kallas de 20 mest lovande startupföretagen till Vasa för urvalsdagar, då startupföretagarna träffar mentorer för acceleratorn och representanter för samarbetspartner. Som mentorer fungerar olika branschrepresentanter med gedigen erfarenhet av att lyfta energi- och tillväxtföretag till global framgång.  Företagen som fungerar som samarbetspartner för acceleratorn är globala spetsföretag inom energibranschen och proffs på digitalisering.
Under urvalsdagarna väljs 8–10 startupföretag till programmet som startar i början av oktober. I acceleratorprogrammet på tio veckor ingår företagsspecifik coaching i planering av affärstillväxt, produktutveckling, kommersialisering, marknadsföring och kommunikation samt i synnerhet i finansiella frågor. Acceleratorn kulminerar vid startupeventet Slush i Helsingfors.
– Våra förväntningar är mycket höga, eftersom företagen som ska väljas till programmet har potential att skapa nya lösningar inom energibranschen. Det är roligt att få vara med och skapa något unikt tillsammans med dem, berättar Marko Kuokkanen, den andra ledaren för EnergySpin.
 
Mer information: Marko Koski, marko.koski@energyspin.fi, tfn 050 561 5858
EnergySpin-acceleratorns verksamhet stöds och finansieras av samarbetspartnerna Viria, Danfoss, Wärtsilä, Yaskawa/The Switch, Vasa Elektriska, EY, Elisa, Tieto, Citec och VNT Management. Acceleratorn är ett av utvecklingsprojekten i Vasas tillväxtavtal och det förverkligas som ett samarbete mellan Vasaregionens Utveckling Ab VASEK och Teknologicentrum Merinova. Deltar gör även Vasa stad och Österbottens förbund.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…