Marko Järvinen ny vd för Securi

Marko Järvinen har utnämnts till verkställande direktör för Viria Securi Ab från och med den 1 september 2017. Han efterträder Leo Höykinpuro.

Marko har tidigare verkat bland annat som verkställande direktör för Viria Link Ab och från och med i våras som ansvarig direktör för Virias företagsarrangemang. Helt obekant är inte Securis verksamhet för Marko, eftersom han har suttit i Securis styrelse sedan februari 2015. Innan Marko kom till Anvia/Viriakoncernen hade han olika ansvarspositioner inom industri och tjänsteverksamhet.
Leo Höykinpuro fortsätter som ansvarig direktör för utvecklingen av Virias fastighetstillgångar samt för företagsarrangemang.
Den nya vd:n Marko Järvinen ser sin nya uppgift i Securis ledning som inspirerande: ”Viria Securi befinner sig i ett synnerligen intressant skede. Under Leos ledning har Securi växt från en lokal aktör till en betydande landsomfattande expert inom säkerhetsteknik. Våra kunder kan lita på att de får tillgång till stark expertis och omfattande resurser oberoende av var de befinner sig. Jag upplever möjligheten att få arbeta tillsammans med medarbetarna på Securi som mycket motiverande. Tack vare personalens fantastiska yrkesskicklighet och koncernens stöd så har vi briljanta förutsättningar att tillsammans forma Securi till ett ännu starkare kundinriktat bolag inom säkerhetstekniktjänster”, berättar Marko Järvinen.
Securi fokuserar på att erbjuda sina kunder alltmer helhetsbetonade säkerhetstjänster: ”I framtiden integreras säkerheten alltmer som en del av företagens ict-infrastruktur. Securi har gått i bräschen för den här utvecklingen och kommer att fortsätta med detta. Samarbetet med LAN&WAN som hör till samma koncern möjliggör innovativa helheter inom fysisk och digital säkerhet för våra kunder”, konstaterar Järvinen.
 
Mer information
Viria Securi Ab:s verkställande direktör Marko Järvinen, tfn 040 555 0322

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…