Yhteistyössä luotettavaa palvelua

Familjen Wetterstrand blir största ägare i Viria

Säkerhets- och IT-koncernen Viria har en ny största ägare, Vasabon Olavi Wetterstrand med familj.

Wetterstrand och hans son Christian har den 18 oktober 2017 förvärvat totalt 750 aktier i Viria Abp av koncernens dotterbolag Vemetra Holding Oy. Köpesumman uppgick till 1,5 miljoner euro, dvs. 2000 euro per aktie.
”Virias lösningar och kompetens inom säkerhet och informationshantering är förstklassiga och vi tror på fortsatt tillväxt för bolaget i och med digitaliseringen av samhället”, konstaterar Olavi och Christian Wetterstrand.
Även två tidigare ägare i Viria LAN&WAN Ab, som koncernen förvärvade sommaren 2017, har investerat betydande summor i Viriaaktier. Timo Kuokka som har lett LAN&WAN i två decennier förvärvade en kort tid efter företagsaffären 500 aktier i Viria och bolagets nuvarande verkställande direktör Pertti Pikkarainen har köpt 100 aktier. Även i de här aktieaffärerna var säljaren Vemetra Holding Oy och köpesumman 2000 euro/aktie.
När priset per aktie har fastställts har man utgått från några av de största affärerna som genomförts i år och i fjol. Köpesumman överstiger klart prisnivån på mindre affärer som skett på t.ex. Privanet.
Vesa Routamaa, styrelseordförande i Viria, berättar att intresset för Virias aktier har ökat tydligt under året. ”Det är fint att se att man litar på Virias nya strategi. Under året har även många småägare ökat sitt aktieinnehav, och flera har anslutit sig till den skara som innehar tiotals aktier”, säger Routamaa.
Vemetra Holding Oy, som tidigare hette S4F Holding Oy, är ett investmentbolag som Viria löste in i sin helhet av en grupp Finnet-bolag i januari i år. Bolaget innehar 9 198 aktier i Viria.
 
Mer information
verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140
styrelseordförande Vesa Routamaa, tfn 050 552 9696
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, nätlösningar, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. www.viria.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…