Aureolis stärker sin serviceförmåga genom att förvärva Eximia Business Intelligence Oy

Virias intressebolag, BI-experten Aureolis Oy har förvärvat samtliga aktier i Eximia Business Intelligence Oy. Tillsammans blir företagen en stark aktör inom BI-branschen och hjälper sina kunder att nå framgång med hjälp av business intelligence.

Aureolis tjänster täcker hela BI-området från datalagring och rapportering till analytik och beslutsstöd. Genom företagsköpet stärker Aureolis sin förmåga att svara på den växande efterfrågan på BI-tjänster. Tillsammans med Eximia BI sysselsätter Aureolis över 130 BI-experter i Helsingfors, Esbo, Villmanstrand och Uleåborg.
Läs mer i Aureolis meddelande.
Aureolis Oy är en år 2001 grundad expertorganisation som fokuserar på Business Intelligence-området och beslutsstöd. Företagets omsättning år 2017 är cirka 8,5 milj. euro.
Eximia BI är ett år 2000 grundat, teknikoberoende konsultföretag som specialiserat sig på informationshantering och som sysselsätter 30 experter i Helsingfors och Uleåborg. Företagets omsättning år 2017 är cirka 4 milj. euro.

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…