Viria stärker sin kompetens inom informationsteknik genom att investera i IT-företaget Bitfactor

Tjänsteföretaget Viria som verkar inom ICT- och säkerhetsbranschen stärker sin kompetens inom informationsteknik avsevärt genom att investera i det digitala tjänsteföretaget Bitfactor Oy.

Genom affären expanderar Viria kraftigt inom den växande programvarubranschen och stärker sin affärsverksamhet inom informationsförädling.
”Programvaruutveckling är en naturlig expansionsriktning för Viria som redan har ett starkt fotfäste inom IT-branschen via lösningar inom analytik och nyttjande av information samt cybersäkerhet. Bitfactor har vuxit till och med snabbare än branschen i allmänhet och uppnått ett gott rykte och en god ställning på marknaden, så företagets utsikter är utmärkta”, säger verkställande direktör Mika Vihervuori på Viria. ”Programmeringskompetens är väsentligt även för utvecklingen av Virias egna lösningar, när vi integrerar lösningar inom fysisk och digital säkerhet samt informationsförädling. Virias kundlöfte är att göra digitaliseringen trygg, och här har Bitfactor som utvecklare av digitala tjänster en mycket central position.”
”Samarbetet med Viria hjälper oss att utveckla vårt utbud och våra tjänster för våra kunder. Vi kan framöver kombinera vår kompetens och erfarenhet, vilket vi kan dra nytta av i såväl nuvarande som kommande kundprojekt. På det här viset kan vi även möjliggöra kompetensutveckling för våra medarbetare på ett ännu bättre sätt än tidigare”, berättar verkställande direktör Antti Pelkonen på Bitfactor.
Bitfactor Oy är en expert på digital affärsverksamhet som grundades 2013 och företaget har växt snabbt och lönsamt. Bitfactor hjälper sina kunder att dra nytta av möjligheterna med digitaliseringen och dataanalytik i affärsverksamheten. Företaget tillhandahåller tjänster inom programvaruutveckling, design och dataanalytik.  Bitfactors omsättning uppgick till 14 miljoner euro år 2017. Bolaget sysselsätter cirka 150 personer i Uleåborg och Helsingfors. Bolaget fortsätter som ett självständigt bolag under sitt nuvarande namn.
Viria är ett tjänsteföretag inom ICT- och säkerhetsbranschen, vars affärsverksamhet på ett unikt sätt kombinerar cybersäkerhet, lösningar inom säkerhetsteknik och informationsförädling. ”Vi är den enda aktören inom branschen som kombinerar säkerhetstjänster med avancerad analytik och skapar således nya möjligheter att dra nytta av information som samlas in via dessa. Bitfactors mångsidiga kompetens stärker och kompletterar vårt utbud bland annat inom bank- och försäkringsbranschen, som är en föregångare när det gäller att dra nytta av informationsanalytik”, säger Mika Vihervuori.
 
Mer information
Mika Vihervuori, verkställande direktör, Viria, tfn 040 720 2140
Antti Pelkonen, verkställande direktör, Bitfactor, tfn 040 566 8977
 
Viria har gedigen expertis inom digital och fysisk säkerhet, informationshantering och tv-tjänster. Viriakoncernen består av moderbolaget Viria Abp och dess dotterbolag Viria Securi Ab, Viria LAN&WAN Ab, Bitfactor Oy, Hibox Systems Ab, Tansec Oy och AB Sappa. Alla bolag uppvisar god tillväxt och flera av bolagen är bland de största aktörerna på sin marknad. Virias omsättning år 2017 var 88 miljoner euro och personalstyrkan består av cirka 530 medarbetare. www.viria.fi
Bitfactor är ett expertföretag inom digitala tjänster som grundades 2013 och har växt snabbt och lönsamt. Företaget har stark kompetens och erfarenhet av teknologi, analytik och design. Bolaget sysselsätter cirka 150 personer i Uleåborg och Helsingfors. År 2017 uppgick bolagets omsättning till 14 miljoner euro. www.bitfactor.fi

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…