Kallelse till bolagsstämma

Viria Abp:s ordinarie bolagsstämma hålls torsdagen den 26 april 2018 kl. 14.00.

Stämman hålls i auditoriet Wolff vid Vasa universitet på adressen Wolffskavägen 34.
Läs mera

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…