Viria har sålt aktier i DNA

Viria Abp har sålt en del av sitt aktieinnehav i DNA. Försäljningspriset uppgick till 16,8 miljoner euro, vilket ledde till en försäljningsvinst på över 13,5 miljoner euro för Viria.

”DNA:s aktiekurs har utvecklats positivt och vi ville dra nytta av det genom att sälja en del av vårt innehav i DNA. DNA utgör en mycket stor del av våra aktieplaceringar, så en försäljning är motiverad även ur riskspridningssynvinkel. DNA är ett välskött bolag och vi har inte för avsikt att sälja fler aktier i det här skedet”, berättar Viria Abp:s verkställande direktör Mika Vihervuori.
Mer information: verkställande direktör Mika Vihervuori, tfn 040 720 2140

Nyheter

Loihde Abp:s halvårsrapport 1.1-30.6.2021

Tillväxt inom båda affärsområdena och företagsköp av Talent Base som främjar strategin, Loihde uppdaterar sina omsättningsutsikter April–juni 2021 i korthet Loihdekoncernens omsättning under det andra kvartalet uppgick till 26,9 milj.…